19 września – wspomnienie bł. Marii Baldillou i 7 Towarzyszek

19 września wspominamy Błogosławione Siostry Pijarki, Męczennice Wojny Domowej w Hiszpanii. Siostry zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w Watykanie 11 marca 2001 roku w grupie 233 hiszpańskich męczenników, ofiar prześladowań religijnych wobec Kościoła katolickiego w Hiszpanii okresu hiszpańskiej wojny domowej, zamordowanych z nienawiści do wiary, w latach 1936-1939.

Byli wśród nich kapłani, zakonnicy, zakonnice i wierni świeccy pochodzący z 32 diecezji hiszpańskich, którzy zostali zamordowani z nienawiści do wiary. W homilii Ojciec Święty porównał nowych błogosławionych do ludzi przemienionych mocą Chrystusa, którzy szli drogą miłości i umierali ze słowami przebaczenia.

Z homilii Ojca Św. Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 11.03.2001

Lista tych, którzy dziś wyniesieni zostają do chwały ołtarzy za to, że wyznawali swą wiarę i oddali za nią życie, jest bardzo długa. Jest wśród nich 37 kapłanów z archidiecezji Walencji oraz liczna grupa mężczyzn i kobiet – członków Akcji Katolickiej – także z Walencji; 18 dominikanów i dwóch kapłanów z archidiecezji Saragossy; 4 franciszkanów i 6 franciszkanów konwentualnych; 12 kapucynów, 5 kapucynek i jedna augustianka bosa; 11 jezuitów i jeden młody wierny świecki; 30 salezjanów i 2 Córki Maryi Wspomożycielki; 19 tercjarzy kapucyńskich Matki Boskiej Bolesnej i ich świecka współpracowniczka; kapłan ze zgromadzenia sercanów; kapelan Kolegium La Salle de la Bonanova w Barcelonie i 5 braci szkolnych; 24 zakonnice ze zgromadzenia karmelitanek miłosierdzia; siostra serwitka; 6 sióstr pijarek i 2 współpracowniczki świeckie, te ostatnie pochodzące z Urugwaju – pierwsze błogosławione z tego kraju; 2 zakonnice ze zgromadzenia Małych Sióstr od Samotnych Starców; 3 tercjarki kapucyńskie od Świętej Rodziny; misjonarka klaretynka; i wreszcie młody Franciszek Castelló i Aleu z Akcji Katolickiej z Lleidy.

Siostry pijarki:

  • Maria del Nińo Jesús (María Baldillou Bullit)
  • Presentación de la Sagrada Familia (Pascuala Presentación Gallén Martí)
  • Maria Luiza de Jesús (María Luisa Girón Romera)
  • Carmen de San Felipe Neri (Nazaria Gómez Lezaun)
  • Klementyna de San Juan Bautista (Antonia Riba Mestres)
  • Maria de Jesús (María de la Encarnación de la Iglesia de Varo)

Wierne świeckie z Urugwaju (uczennice sióstr pijarek):

  • Dolores Aguiar-Mella Díaz
  • Consuelo Aguiar-Mella Díaz

Za: www.pijarzy.pl.