Bonifratrzy – Kapituła Generalna: Wybory Radnych Generalnych

Podczas LXVIII Kapituły Generalnej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego odbywającej się w Fatimie w dniu 5 listopada 2012 r.

Radnymi Generalnymi zostali wybrani:

  • Br. Rudolf KNOPP – 1 Radny Generalny
  • Br. Giampietro LUZZATO – 2 Radny Generalny
  • Br. Benigno RAMOS – 3 Radny Generalny
  • Br. Pascal AHODEGNON – 4 Radny Generalny