Bonifratrzy: Wybór Przełożonego Generalnego

W kolejnym dniu obrad, 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych, Kapituła generalna dokonała najważniejszego swego aktu wybierając jako nowego przełożonego generalnego Brata Jesusa Etayo.

Brat Jesùs ETAYO ARRONDO jest kapłanem pochodzącym z Hiszpanii. Dotychczas w Zakonie pełnił funkcję II Radnego Generalnego i był odpowiedzialny m.in. za formację (przyp. red.)

Do elekcji generała delegaci przygotowywali się przez modlitwę wspólnotową i indywidualną. Wybory kanoniczne poprzedziły głosowania konsultacyjne oraz Msza św., której przewodniczył o. Alberto BRITO, prowincjał Portugalskiej Prowincji Jezuitów.

W ten sposób rozpoczął się następny rozdział najnowszej historii Zakonu Szpitalnego, jaki będzie pisany życiem i misją braci oraz współpracowników przez najbliższe sześć lat. Nowo wybranemu przełożonemu generalnemu składamy serdeczne gratulacje i życzenia, otaczając go braterskim szacunkiem i modlitwą.

Miłym akcentem wieńczącym ten ważny dzień było wspólne spotkanie na wieczerzy na zaproszenie Prowincji Portugalskiej.

Więcej (zdjęcia) na: www.oh-fbf.it