Bracia Mniejsi: List Wikariusza Zakonu w związku z wyborami nowego Generała

Na stronie internetowej Kurii Generalnej został opublikowany list wikariusza generalnego o. Michaela A. Perry’iego związku z wyborami Ministra Generalnego, które zostaną przeprowadzone w dniach 21-22 maja br. w Rzymie. Poniżej publikujemy tłumaczenie listu oraz modlitwę o rozeznanie i o wybór nowego ministra generalnego.

Drodzy Współbracia, radość i pokój Chrystusa Zmartwychwstałego niech będą z Wami wszystkimi!

W ostatnich tygodniach czytaliśmy opowiadania z Ewangelii wg św. Łukasza o objawianiu się Zmartwychwstałego. Jedno z tych opowiadań mówi o dwóch zniechęconych uczniach, do których na drodze z Jerozolimy do Emaus dołącza Nieznany który, jak się wydawało, nie wiedział niczego o wydarzeniach związanych z Jezusem. Kleofas oraz drugi uczeń, ulegając zniechęceniu pytają nieznajomego: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie który nie wie, co się tam w tych dniach stało?” Św. Łukasz daje wyraźnie do zrozumienia, że dwaj uczniowie Jezusa nie zrozumieli najgłębszego znaczenia cierpienia Jezusa oraz Jego śmierci oraz że dopiero Jezus otworzył ich oczy podczas dzielenia się Słowem i przy łamaniu chleba.

Także my, Bracia Mniejsi, przeżyliśmy ostatnio nieoczekiwane wydarzenia, zmieniające bieg życia Zakonu, w następstwie wyboru na stanowisko Arcybiskupa i Sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego naszego współbrata i byłego Ministra Generalnego, Brata José Rodrigueza Carballo. Martwimy się utratą naszego drogiego Współbrata José, który był cennym darem dla naszej wspólnoty, ale i radujemy się z Kościołem Powszechnym wiedzą i ogromnym dobrem, które będą towarzyszyły wypełnianiu przez niego nowych obowiązków. Modlimy się za niego, ale i modlimy się także, abyśmy mogli wsłuchiwać się z uwagą w poruszenia Ducha Bożego, działającego pośród nas, oraz abyśmy poprzez dzielenie się Jego Słowem i Eucharystią, mogli odkrywać oczami wiary to, czego Pan od nas oczekuje w tej szczególnej chwili naszych dziejów.

Wielu braci pytało, co oznacza nominacja Brata José dla funkcjonowania zarządu i dla życia Zakonu. Mandaty kapitulne oraz podjęta przez nas animacja pozostają jak zawsze aktualne dla odnowy naszego życia osobistego jak i na poziomie prowincji i Zakonu. Powinniśmy zaangażować się z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił w wypełnianie tych mandatów. Jednocześnie nasze Konstytucje i Statuty Generalne podają, jak ma wyglądać proces modlitewnego rozeznawania, który powinien nas doprowadzić do wyboru nowego ministra generalnego. Czytamy w art. 201 § 1 Konstytucji Generalnych:

„Kiedy wakuje urząd ministra generalnego poza kapitułą i przed Zesłaniem Ducha Świętego w roku poprzedzającym kapitułę generalną, wtedy wyboru nowego ministra generalnego dla dopełnienia sześciolecia dokonują przewodniczący i wiceprzewodniczący konferencji ministrów prowincjalnych razem z definitorium generalnym, zwołani przez wikariusza generalnego, oraz kolegialnie zgromadzeni w ciągu dwóch miesięcy od zaistniała wakansu”.

Zgodnie z art. 201 §1 Konstytucji Generalnych, wikariusz generalny wraz z definitorium generalnym zawezwał przewodniczących i wiceprzewodniczących konferencji oraz Kustosza Ziemi św. do zebrania się w kurii generalnej w dniach 21-22 maja 2013 r., aby przystąpić do procesu rozeznania na modlitwie, który doprowadzi do wyboru nowego ministra generalnego, który pozostanie na urzędzie do kapituły 2015r.

Proces wyboru nowego ministra generalnego rozpocznie się dniem skupienia, 21 maja. Specjalista w duchowości franciszkańskiej pomoże braciom elektorom w refleksji nad rolą ministra generalnego według Źródeł Franciszkańskich. Po refleksji nastąpi modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po południu 21 maja bracia elektorzy będą mieli czas na dyskusję co do oczekiwań stawianych nowemu ministrowi, oraz żeby przedstawić imiona braci, których uznają za zdatnych do pełnienia tej roli. Rano, 22 maja, bracia elektorzy zgromadzą się na modlitwie i przystąpią do wyboru nowego ministra generalnego. Zgodnie z art. 208 Konstytucji Generalnych, w przypadku w których zostanie wybrany wikariusz generalny, aby służyć Zakonowi jako minister generalny, definitorium generalne wybierze nowego wikariusza generalnego dla dopełnienia sześciolecia. W przypadku, w którym zostanie wybrany definitor, definitorium generalne wybierze nowego definitora po uprzedniej konsultacji z ministrami prowincjalnymi konferencji, dla których został wybrany definitor kończący swój urząd (KG art. 210).

Zachęcamy Was, Bracia, abyście starali się codziennie wiernie żyć Ewangelią, krocząc wspólnie drogą do Emaus, rozpoznając przy łamaniu Słowa i Chleba Życia obecność Zmartwychwstałego Pana. Zwracamy się do was z prośbą o odmawianie dołączonej do mego listu modlitwy o rozeznanie nowego ministra generalnego, oraz o odprawienie 22. maja Mszy św. wotywnej do Ducha Świętego o wybór nowego ministra generalnego.

Niech Duch Pana Jezusa zmartwychwstałego napełni Wasze serca radością i oczekiwaniem, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, niech napełni was swoim szczególnym błogosławieństwem.

W imieniu definitorium generalnego, Wasz Brat

Fr. Michael A. Perry, OFM
Wikariusz generalny

Rzym, 17 kwietnia 2013
Prot. 103769

Za: www.franciszkanie.com