Chrystusowcy: Nowe czasopismo polonijne w Brazylii

„Aguia Branca” (Orzeł Biały) – Pod takim tytułem ukazał się nowy miesięcznik, którego redakcja jako cel stawia sobie ukazanie życia wspólnoty polonijnej w Brazylii.

Pierwszy numer tego nowego polonijnego pisma w Brazylii ukazał się w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy i poświęcony jest głównie spotkaniu młodych Polaków i polonusów jakie w ramach Tygodnia Misyjnego odbyło się w Kurytybie w ramach Światowego Dnia Młodzieży.

Jego dyrektorem generalnym jest nasz współbrat ks. Stanisław Gogulski SChr, a dziennikarzem odpowiedzialnym Tito Zeglin. Miesięcznik oprócz wersji papierowej ma także stronę na facebooku https://www.facebook.com/JornalAguiaBranca. Zdjęcia biura redakcji można obejrzeć na stronie: http://juventuspl.blogspot.com.br/2013/08/novo-jornal.html Adres elektroniczny redakcji: [email protected]

Redakcji serdecznie gratulujemy inicjatywy i oczekujemy na kolejny numer miesięcznika.

Za: www.chrystusowcy.pl