Dominikanie: Rodzina u Generała

Jak świeccy dominikanie mają głosić Ewangelię? Zastanawiali się nad tym przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Dominikańskiej na spotkaniu z generałem Zakonu Kaznodziejskiego.

Coroczne spotkanie odbyło się 15 września w Rzymie. O. Bruno Cadoré przybliżył wybrane postanowienia kapituły generalnej w Trogirze, koncentrując się na jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu. Zgodnie z życzeniem kapituły, jego przeżywanie ma być świętem całej Rodziny Dominikańskiej i służyć nowemu zaangażowaniu się we wspólny charyzmat i misję.

Głównym tematem rozmowy było powołanie do głoszenia, podejmowane przez świeckich dominikanów. Zastanawiano się, na czym ono powinno polegać, co czyni je niepowtarzalnym oraz w jaki sposób świeccy uczestniczą w misji głoszenia Zakonu? Pytania te zbiegły się z tematem najbliższego roku przygotowań do Jubileuszu, który brzmi: „Świeccy dominikanie i głoszenie”.

Podczas spotkania przedstawiciele świeckich dominikanów przypomnieli, że są w pełni świadomi tego, iż zostali wezwani do podejmowania tej samej misji Zakonu, ale w wyjątkowy sposób – uczestniczą w niej w każdym aspekcie codziennego życia, mając bezpośredni kontakt z innymi ludźmi w społeczeństwie.

Podkreślali, że chociaż przeżywają swoje dominikańskie powołanie w sposób bardziej wewnętrzny (nie noszą habitów, nie mieszkają w klasztorach, nie gromadzą się kilka razy w ciągu dnia na wspólnych modlitwach) – to mają możliwość dzielenia się z innymi swoim wyjątkowym powołaniem w Zakonie i wiarą, otrzymywaną i przeżywaną w Kościele.

Jako przykład współdziałania świeckich dominikanów z innymi gałęziami Rodziny Dominikańskiej przywołano współpracę mniszek dominikańskich z fraterniami świeckich. Polega ona na tym, że świeccy dominikanie przedstawiają mniszkom problemy i troski ludzi, z którymi się stykają w swoim codziennym życiu, a mniszki podejmują w tych sprawach modlitwę.

Jak mówiła przedstawicielka Międzynarodowej Komisji Mniszek, s. Inmaculada Serrano Posadas, mniszki widzą w takiej współpracy okazję do wyrażania na zewnątrz ich życia monastycznego i modlitewnego.

Generał przypomniał uczestnikom spotkania, że przypadające co roku 7 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu jest także dniem Rodziny Dominikańskiej. O. Cadoré zachęcał, aby tego dnia Rodzina Dominikańska w poszczególnych regionach spotykała się na wspólnej modlitwie i dziękczynieniu.

W spotkaniu wzięli udział o. Brian Pierce – promotor mniszek, o. Rui Carlos Lopes –mianowany kilkanaście dni wcześniej promotorem świeckich, o. Florentino Bolo Jr. – koordynator dominikańskich fraterni kapłańskich, s. Inmaculada Serrano Posadas – przedstawicielka Międzynarodowej Komisji Mniszek, s. Fabiola Velàsquez Maya – międzynarodowa koordynatorka DSI (Dominican Sisters International), Ann Hamilton – reprezentująca dominikańskie instytuty świeckie, Belen Tangco, przełożona Międzynarodowej Komisji Laikatu Dominikańskiego, Gabriel Silva – reprezentant Międzynarodowej Rady Fraterni Świeckich oraz José Alberto de Blas Moncalvillo – koordynator Międzynarodowej Komisji Młodzieży Dominikańskiej.

jg, sz, dominikanie.pl / op.org, tłum PAGór OPs / dominikanie.pl / kn

Za: www.dominikanie.pl