Japonia: Wyzwania, jakie stoją przed biskupem Yamanouchim SDB

“Jak to już uczynił papież Franciszek po swoim wyborze, również ja proszę każdego o modlitwę w mojej intencji, a z mojej strony udzielam wam swojego błogosławieństwa. Odtąd nie przestajmy modlić się jedni za drugich”. Te słowa prośby kieruje ostatnio mianowany biskup Saitamy Mario Yamanouchi, czyniąc to w przesłaniu, w którym przemierza dotychczasowe swoje doświadczenie i analizuje sytuację swojej diecezji. Ten salezjanin, niedawno mianowany biskupem, doskonale zdaje sobie sprawę z priorytetów i wyzwań, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć w czasie pełnienia tego urzędu, jaki powierzył mu Ojciec Święty.  

Jego diecezja ma obszar około 22 600 km2, obejmując 4 prefektury cywlne. Liczy 14 milionów osób, z czego katolików autochtonów jest zaledwie 20 600; gdy jednak uwzględnimy katolików imigrantów, łącznie katolików jest ponad 120 tysięcy.  

Wspólnota katolicka obejmuje 250 osób konsekrowanych (kapłani, diakoni stali, zakonnicy i zakonnice, świeckie osoby konsekrowane) różnej narodowości – Koreańczycy, Brazylijczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Peruwiańczycy, Indonezjanie… Należy także uwzględnić wiele dzieci ze związków mieszanych, uchodźców czy osoby oczekujące na legalny pobyt w Japonii. 

Diecezja obejmuje około 60 parafii z 40 kapłanami i niewielką liczbą diakonów stałych, przedstawicielami 4 męskich zgromadzeń zakonnych i 18 żeńskich zgromadzeń zakonnych, jest także trochę sióstr klauzorowych. “Moim pragnieniem jest odwiedzenie wszystkich tych parafii i wspólnot zakonnych, spotkanie się z nimi wszystkimi już w pierwszym roku i powtarzanie tego spotkania przez wszystkie kolejne lata”.

Ważna będzie relacja z wyznawcami innych religii, którzy stanowią większość na tym terenie, także dlatego, że na tym samym obszarze znajdują się liczne świątynie buddyjskie, szintoistyczne obok kościołów protestanckich. “Niewątpliwie jest to bogactwo duchowe, którym musimy się dzielić jako bracia” – stwierdza.

Wśród wyzwań przyszły biskup Yamanouchi wskazuje zwłaszcza na trzy z nich:

–    duży procent katolików imigrantów (70%) w całej wspólnocie katolickiej;  

–    konieczność wsparcia charyzmatów różnych zgromadzeń znajdujących się na tym terenie w celu ubogacenia całej wspólnoty diecezjalnej;

–    dialog z ruchami kościelnymi i współpraca pod przewodnictwem i w oparciu o autorytet biskupa.  

Mówi na koniec bp Yamanouchi: “Módlmy się, aby Maryja – Matka Kościoła i wszystkich ludów, chroniła nas przed siłami zła, i aby św. Józef, Jej oblubieniec, prowadził nas w naszej posłudze, ukierunkowanej przede wszystkim na dzieci, młodzież i osoby w podeszłym wieku!”.

ANS – Tokio

Za: www.infoans.org