Jezuici: O. Luis Orlando Torres SJ sekretarzem Kongregacji

jezuici-pl3 października br. odbywająca się w Rzymie 36. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego przyjęła rezygnację o. Adolfo Nicolasa.

Dziękując ustępującemu Generałowi o. Federico Lombardi powiedział m.in.: „Zawsze nam Ojciec przypominał o uniwersalnym wymiarze naszej misji, nie sprowadzonej do granic regionów, krajów czy Prowincji, i zachęcał nas do pogłębiania duchowości, unikania zagrożeń płynących z przeciętności i powierzchowności”.

Kolejnym etapem prac KG była prezentacja raportu o obecnym stanie Towarzystwa (De statu Societatis) oraz dyskusja nad nim w dwudziestu 10-osobowych grupach.

W piątek, 7 października, delegaci udali się z samego rana do Bazyliki św. Piotra, by odprawić Mszę św. pod przewodnictwem najstarszego członka Kongregacji, o. Bienvenido Nebresa.

Na początku obrad Kongregacja Generalna zdecydowała, żeby poświęcić więcej czasu na dyskusję o stanie Towarzystwa, a proces bezpośredniego przygotowania do wyboru Generała rozpocząć dopiero w poniedziałek, 10 października.

Następnie KG wybrała o. Luisa Orlando Torresa (rektora Kolegium del Gesù) na Sekretarza Kongregacji, a na jego asystentów: o. Angelo Mascarenhasa z Prowincji Goa, aktualnie pracującego w Kurii Generalnej jako podsekretarz Towarzystwa Jezusowego, oraz o. Francisco Javiera Alvareza z Prowincji hiszpańskiej, również posługującego w Kurii Generalnej jako sekretarz Sekretariatu do spraw Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii. Ich zadaniem będzie przewodniczenie wyborom nowego Generała i przygotowanie oficjalnych dokumentów Kongregacji.

W sobotę, 8 października, kontynuowane były rozmowy w grupach.

Od dziś (poniedziałek), przez cztery dni, podczas tzw. murmuratio, delegaci będą rozeznawali jakiego przełożonego potrzebuje dziś Towarzystwo. Będą brali pod uwagę najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Kościołem w najbliższych latach i we wzajemnych konsultacjach wyrażą swoje przekonania co do cech, które powinny charakteryzować nowego Przełożonego Generalnego.

Czterodniowy okres murmuratio zakończy się Mszą świętą, podczas której delegaci zawierzą Duchowi Świętemu wybór trzydziestego pierwszego Generała. Następnie rozpocznie się głosowanie. Wybór dokona się zwykłą większością głosów (50% + 1). Nazwisko nowego Generała pozna najpierw Ojciec Święty Franciszek.

Jarosław Paszyński SJ, socjusz PME
Leszek Mądrzyk SJ, socjusz PMA

Za: www.jezuici.pl