Kamilianie. Zakonne spotkanie w Rzymie

W dniach od 11 do 18 marca 2019 roku odbyło się w Rzymie doroczne spotkanie kamiliańskich prowincjałów z przełożonym generalnym i jego konsultorami. W pierwszej fazie obrad uczestniczyły także liczne zgromadzenia i stowarzyszenia, które powstały w oparciu o charyzmat św. Kamila de Lellis. Był to czas wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy na temat kamiliańskiej posługi we współczesnym świecie.

W drugiej części spotkania w obradach uczestniczyli już tylko kamiliańscy prowincjałowie. Motywem przewodnim ożywionej dyskusji było przygotowanie najbliższej Kapituły Generalnej oraz przyszłość zakonnego ośrodka edukacyjnego „Camillianum”.  Uczestnicy spotkania usłyszeli również szczegółowe sprawozdania z działalności wszystkich centralnych sekretariatów oraz zapoznali się z aktualnymi działaniami kamiliańskich organizacji pomocowych: „CADIS” i „Salute e Sviluppo”.

Podczas pożegnalnej kolacji o. Generał przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich polskich współbraci oraz członków naszej Rodziny kamiliańskiej.

Za: kuria.kamilianie.eu