Kapucyni: Nowy zarząd na Białorusi

14 lutego odbył się drugi dzień kapituły Wiceprowincji na Białorusi, podczas którego przełożeni poszczególnych wspólnot oraz bracia pełniący różne posługi przedstawili swoje sprawozdania.

Wzywając pomocy Ducha Świętego oraz wsłuchując się w słowo Boże w święto św. Cyryla i Metodego dokonano wyboru nowego zarządu Wiceprowincji. Na urząd Ministra Wiceprowincjalnego został ponownie wybrany br. Andrei Zhylevich. Posługa pierwszego radnego również po raz drugi powierzona została br. Ariuszowi Małysce, drugim radnym został br. Andrei Bukshtan.

Relacja: br. Andrei Kviatsinski
Zdjęcie: Yury Shulhat

Sekretariat ds. Informacji – Prowincja Warszawska

Więcej: www.kapucyni.pl.