Kapucyni: Prowincjałowie na kapitule

O przebiegu kapituły i jej pracy br. Paweł Teperski rozmawia z obydwoma ministrami prowincjalnymi kapucynów z Polski: bratem Jackiem Waligórą (z prowincji krakowskiej) oraz bratem Andrzejem Kiejzą (z prowincji warszawskiej). 

Kapituła Generalna to spotkanie wszystkich kapucyńskich Ministrów Prowincjalnych z całego świata, jak również delegatów. Każda prowincja licząca ponad 100 braci wybiera na kapitułę również delegata. 84. Kapituła Generalna Kapucynów miała szczególny charakter, gdyż oprócz wyboru zarządu generalnego (generała oraz 9 definitorów generalnych) lwia jej część poświęcona była pracom nad rewizją konstytucji.

Więcej na: www.kapucyni.pl