Kombonianie: Budujemy KAPLICĘ w MAFI TOVE (Ghana)

Mafi Tove to niewielka wioska (ok. 1000 mieszkańców) w płd. – wsch. Ghanie. Jest to jedna z wielu wspólnot [tzw. outstation] należąca do parafii prowadzonej przez Misjonarzy Kombonianów, którzy przybyli na te tereny prawie 40 lat temu.

Mafi Tove to niewielka wioska (ok. 1000 mieszkańców) w płd. – wsch. Ghanie. Jest to jedna z wielu wspólnot [tzw. outstation] należąca do parafii prowadzonej przez Misjonarzy Kombonianów, którzy przybyli na te tereny prawie 40 lat temu. W swojej pracy Kombonianie łączą ogólny rozwój człowieka i jego godności z rozwojem wspólnoty oraz podstawowych struktur społecznych i instytucji. Będąc świadkami i głosicielami Dobrej Nowiny wzywają ludzi do nawrócenia i nowego życia. Wspólnota w Mafi Tove przyjęła chrześcijaństwo 20 lat temu.

Projektowana konstrukcja dla lokalnej społeczności w Mafi Tove będzie wykorzystana jako kaplica, ale nie tylko! Budynek ma być też przedszkolem, salą zebrań, a także posłuży jako zaplecze dla księży przyjeżdżających z parafii.

Przewidywane koszty całej budowy to ok. 25 000 euro.

Wszystkim wspierającym nasze dzieło dziękujemy w imieniu mieszkańców Mafi Tove i naszym.

Wspierając finansowo projekt zostaną przeprowadzone kiermasze i kwesty:

  • 13-14 XII ul. Łojasiewicza 4, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  • 16 XII ul. Stolarska 12, Krużganki bazyliki OO. Dominikanów
  • 18-19 XII ul. Warszawska 24, Wydział Inżynierii Lądowej PK

Jeśli ktoś indywidualnie chciałby wesprzeć ten projekt – oto nr konta:

ING Bank Śląski: 27 1050 1445 1000 0022 8669 0751

z dopiskiem: „Kaplica w Ghanie” 

Więcej na: www.kombonianie.pl