Ks. Patryk Griffin ustępuje z funkcji Dyrektora Generalnego Sióstr Miłosierdzia

Biuro Komunikacji Kurii Generalnej Zgromadzenia misji przekazało nam do publikacji następujący komunikat:

22 stycznia 2014 r. Ks. Gregory Gay CM, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia ogłosił, że względów zdrowotnycb Ks. Patrick J. Griffin CM ustępuje ze funkcji Dyrektora Generalnego Sióstr Miłosierdzia z siedzibą w Paryżu.

W liście adresowanym do Sióstr Miłosierdzia i podpisanym razem przez Ks. Gay’a i Griffina piszą: „doszliśmy do tego nieprzyjemnego wniosku po długiej dyskusji i modlitewnej refleksji. Wyłącznie stan zdrowia ks. Patryka jest jej powodem. Cały czas zwraca uwagę na chorobę serca, którego stan w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spowodował duży niepokój. Lekarze zalecają program leczenia i styl życia, który spowoduje, że pełnienie obowiązków Dyrektora Generalnego jest trudne i niepełne”

W Liście pokazano z uznaniem jak trudne dla Ks. Griffina było podjęcie decyzji o ustąpieniu zauważając, że „Patryk i ja rozmawialismy na temat naszego umiłowania Zgromadzenia i naszego pragnienia służenia mu oraz naszym umiłowanym ubogim w jak najlepszy sposób. Obaj uznaliśmy, że wypełnienie tego celu jest niemożliwe przy pełnieniu przez Patryka jako Dyrektora Generalnego wobec zaleceń lekarzy. Akceptacja, niekiedy tajemniczej, woli Bożej, która ma odzwierciedlenie w naszym życiu, doprowadza nas do tego punktu.”

Ks. Gay wyraził wdzięczność Ks. Griffinowi za lata posługi jako Dyrektora Generalnego Sióstr Miłosierdzia od nominacji w 2010 r. Wyraził nadzieję, że jego przyszła posługa także będzie również wspaniała. „Jestem pewien, że dziekując mu za posługę i oferując mu naszą nieprzerwane wsparcie modlitewne mówię w imieniu Was wszystkich. Na szczęście Ks. Patryk będzie mógł podjąć nową posługę i inne obowiązki w swojej Prowincji i Zgromadzeniu”.

Ks. Patryk Griffin urodził się na Brooklynie, w Nowym Jorku. Jest członkiem Prowincji Wschodniej USA i otrzymał świecenia kapłańskie w 1979 r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Ameryki (CUA), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych. 35 lat kapłaństwa spędził jako wychowawca pracując jak wykładowca w seminarium i formator a na uczelniach wyższych jako wykładowca i administrator. Organizował również programy formacji ciągłej dla duchowieństwa diecezjalnego i prowadził rekolekcje dla Sióstr Miłosierdzia. Przed wyjazdem do Paryża i nominacją na Dyrektora Generalnego pełnił funkcję Wice-Rektora ds. Misji w St. John’s University w Jamaica na Queensie w Nowym Jorku.

Za: www.famvin.org