Madryt: Oblatki wybrały przełożoną generalną

2 stycznia 2014 r. w Madrycie odbyły się wybory Matki Generalnej i nowej Rady Generalnej Zgromadzenia Misjonarek Oblatek Maryi Niepokalanej (OMI). Wyborom przewodniczył ks. Joaquín Martín Abad, wikariusz biskupi do spraw zakonnych w archidiecezji madryckiej.

Po Mszy Św. wotywnej sprawowanej do Ducha Św, uczestnicy zebrali się w sali kapitulnej, gdzie dokonano wyboru przełożonej.

Siostry kapitularne wybrały Marię del Mar Gómez Mañas jako Przełożoną Generalną. Asystentką generalną została wybrana Raquel Toro Gil.

W skład nowej Rady Generalnej zostały wybrane: Inmaculada Pérez Castillo jako pierwsza Radna; Irene Aguilar Berral jako druga Radna, Iuliia Venglovska jako trzecia Radna.

Za: www.oblaci.pl