Home WiadomościZe Świata Michalici: Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone w Castel Sant' Elia

Michalici: Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone w Castel Sant' Elia

Redakcja

Niedziela 13 maja 2012 roku pozostanie datą niezapomnianą i bardzo ważną w historii Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej w Castel Sant’Elia, a także w historii całego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Jest to data oficjalnej wizyty Jego Eminencji Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI z okazji oficjalnych obchodów w wiceprowincji włosko-szwajcarskiej setnej rocznicy narodzin dla nieba błogosławionego Bronisława Markiewicza. Śmiało można powiedzieć, że był to także centralny moment uroczystego świętowania tej ważnej rocznicy dla całego naszego Zgromadzenia, widząc rangę znakomitego gościa.

Jego Eminencja przybył do Sanktuarium już przed godziną 12.00, w towarzystwie swojego osobistego sekretarza, ks. prałata Lecha Piechoty, ceremoniarza papieskiego ks. prałata Guillermo Javier Karchera, a także całej oficjalnej obstawy ze strony Państwa Watykańskiego i Włoskiego. Zaraz po oficjalnym przywitaniu przez pasterza diecezji ks. bpa Romano Rossi, przełożonego generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika, przełożonego wiceprowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdana Kalisztana i rektora Papieskiego Sanktuarium ks. Piotra Burka, znakomity gość udał się do Groty Matki Bożej. Trzeba tutaj nadmienić, iż przywitanie miało miejsce na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru i uczestniczyli w nim, jak zresztą w późniejszych uroczystościach, oprócz wymienionych już osób także podsekretarz w Kongregacji ds. Świętych ks. Bogusław Turek, prokurator generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Marian Babula, radca Nuncjatury w Sekretariacie Stanu ks. prałat Tytus Tymon Chmielecki, ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński, rektor Sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano ks. Władysław Suchy, siostry michalitki (Dolores, Leonia, Łucja i Edyta), które raprezentowały Zarząd Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, a także inni księża z parafii i domów michalickich z Włoch, no i oczywiście wspólnota z Castel Sant’ Elia.

Cała ta wielka wspólnota po oficjalnym przywitaniu udała się również do Groty Matki Bożej, gdzie o godz.12.00 wraz z ks. Kardynałem przed cudownym, słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Skalnej odśpiewała z radością Regina Caeli i uczestniczyła we wspólnej modlitwie. Następnie rektor Papieskiego Sanktuarium ks. Piotr Burek, w kilku słowach nakreślił Jego Eminencji historię sanktuarium, a w sposób szczególny historię cudownego wizerunku Matki Bożej Skalnej.

Po zakończonej wizycie w Grocie Matki Bożej, ks. Kardynał wraz z wszystkimi osobami, które mu towarzyszyły, udał się do refektarza klasztornego na wspólny obiad, w czasie którego, należy podkreślić, towarzyszyła wszystkim braterska, radosna atmosfera. Na zakończenie obiadu Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik wręczył ks. Kardynałowi, jego sekretarzowi i ceremoniarzowi, a także Biskupowi Diecezji Civita Castellana figury św. Michała Archanioła przywiezione na tę okazję z Góry Gargano. Natomiast rektor Sanktuarium ks. Piotr Burek, na pamiątkę tego wspaniałego spotkania i radosnego świętowania, wręczył ks. Kardynałowi i wszystkim towarzyszącym mu osobom obraz Matki Bożej Skalnej, kalendarz Sanktuarium i książkę „Dio prima di tutto”, która ukazała się w języku włoskim, a która opisuje historię placówek i pracy michalickiej we Włoszech. Po zakończonym obiedzie nie zabrakło oczywiście czasu na wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Po południu modlitwą różańcową o godz. 16.30 rozpoczęła się oficjalna część celebracji. Należy tutaj nadmienić iż, oprócz głównego motywu uroczystości, tj. 100-nej rocznicy narodzin dla nieba Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza i Roku Jubileuszowego w naszym Zgromadzeniu, uroczystości towarzyszyły także inne motywy: coroczna pielgrzymka Diecezji Civita Castellana do Matki Bożej Skalnej, 30 lat pobytu i pracy michalitów w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej Skalnej i 100 lat od momentu, kiedy to Sanktuarium przeszło pod Stolicę Apostolską.

Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczęła się celebracja Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. kardynała Tarcisio Bertone, w asyście ok. 70 kapłanów, którzy przybyli na tę uroczystość z całej diecezji. Na uroczystość przybyli również liczni przedstawiciele władz województwa, władze lokalne, cywilne i wojskowe, a przede wszystkim liczni wierni.

Na początku Eucharystii, ks. bp Romano Rossi, bardzo ciepłymi słowami przywitał ks. Kardynała i wyraził wdzięczność w imieniu wszystkich obecnych, za Jego obecność, a także prosił o przekazanie Ojcu Świętemu pozdrowień wraz z zapewnieniem o modlitwie w jego intencjach.

Ks. Kardynał w homilii, po pozdrowieniu pasterza diecezji, władz państwowych, cywilnych i wojskowych, zwrócił się tymi słowami do przełożonych Zgromadzeń Michalickich: Gratulując całej rodzinie zakonnej, pozdrawiam obecnych tu Przełożonych Generalnych Zgromadzeń św. Michała Archanioła, zarówno jej męskiej, jak i żeńskiej gałęzi, przełożonego wiceprowincji włosko-szwajcarskiej, a także wszystkich duchowych synów i córki Błogosławionego Bronisława Markiewicza, założyciela Michalickich Zgromadzeń. Odnosząc się później do osoby Błogosławionego Bronisława, ks. Kardynał powiedział: Bł. Bronisław w ziemi włoskiej uczył się sztuki wychowania od św. Jana Bosko, w ziemi gdzie są dziś obecni kapłani jego Zgromadzenia, którzy służą ludowi Bożemu w prowincji Viterbo i w innych rejonach Italii, w duchu zawołania św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg”…

Całe życie ks. Markiewicza skierowane było ku umiłowaniu Boga i bliźniego, szczególnie tego najbardziej ubogiego, zaniedbanego, opuszczonego, dla którego oddał całe życie. Miał w sercu głębokie pragnienie zgromadzenia jak największej ilości dzieci opuszczonych, by ofiarować im Boga obecnego w sakramentach i ludzką miłość, której na co dzień tak bardzo im brakowało. W ten oto sposób bł. Bronisław gorliwie wypełniał przez całe swoje życie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Trwał i wytrwał w miłości. W chwili swej świątobliwej śmierci do trwania w miłości wzajemnej i umiłowania pozostawionego dzieła z całej duszy wezwał swoich pierwszych duchowych synów. Od tego w zasadzie uzależniał powodzenie i pomoc Bożą w jego prowadzeniu.

W homilii ks. Kardynała nie zabrakło również odniesienia do św. Michała Archanioła: Ks. Markiewicz chciał przyłączyć się do tych, którzy szerzą cześć Księcia Niebieskiego. Pragnął, jak pisał w poświęconych mu artykułach, uchronić i zachować wychowywaną przez siebie młodzież od wszelkiego zgorszenia, obierając za patrona św. Michała Archanioła, którego nazywał pogromcą wszystkich gorszycieli. Jakże aktualne jest dziś to posłannictwo. Gdy wciąż szerzy się zło, ani na chwilę nie spoczywając w walce o ludzką duszę, gdy powstają coraz to nowe zagrożenia, niszczące życie rodziny i młodego człowieka, zawołanie „Któż jak Bóg!” jest wezwaniem do ukazywania Stwórcy jako Jedynego, który jest godzien czci i uwielbienia, jako Jedynego, któremu warto poświęcić życie, jako Jedynego, na którym warto oprzeć swe ludzkie ambicje, marzenia i plany. To jest część spuścizny Waszego Założyciela, którą musicie dziś wiernie podjąć!

Homilię ks. Kardynał zakończył mocnym wezwaniem skierowanym do wszystkich synów i córek duchowych Błogosławionego Bronisława: Zachęcam wraz z Ojcem Świętym do ożywienia ducha modlitwy i apostolskiej gorliwości, do odważnego podejmowania waszych zadań na wzór błogosławionego Bronisława oraz do całkowitego zawierzenia Bogu.

Na zakończenie uroczystej celebracji głos zabrał przełożony wiceprowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan, który podziekował ks. kardynałowi Tarcisio Bertone, a także ks. biskupowi Romano Rossi i wszystkim zgromadzonym za możliwość wspólnego chwalenia i wielbienia Boga za wielkie rzeczy, które uczynił On osobie Błogosławionego Bronisława a poprzez niego wszystkim, do których są posłani jego duchowi synowie i córki. Po podziękowaniu Przełożony Generalny ks. Kazimierz Radzik wraz z s. Leonią wręczył ks. Kardynałowi medal „Benemerenti Congregationis Sancti Michaëlis Archangeli”.

Przed błogosławieństwem końcowym wszyscy zebrani na uroczystościach z wielką czcią i pobożnością zwrócili się w modlitwie do naszej Matki i Królowej, wypowiadając słowa antycznej modlitwy zawierzenia, której słowa często rozbrzmiewają na ustach tych, którzy przekraczają progi Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej.

Ks. Piotr Burek CSMA

Za: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda