Na świecie żyje ponad dwa miliardy chrześcijan

Chrześcijaństwo to religia najliczniej reprezentowana na świecie – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez ośrodek Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life. Podaje on szacunkowe informacje o liczbie wyznawców największych światowych grup religijnych w roku 2010. Ośrodek zajmujący się badaniem religii i życia publicznego przeanalizował dane z ponad 230 krajów.

Według przedstawionych statystyk religię chrześcijańską wyznaje 2,2 mld ludzi, co daje 32 proc. liczącej blisko 7 mld światowej populacji. Wyniki badań bazujące na analizach spisów i ankiet wskazały na drugim miejscu islam, reprezentowany przez 1,6 mld muzułmanów, co stanowi 23 proc. ludności świata. Trzecią religią pod względem liczby wyznawców jest hinduizm z 1 mld wierzących, co stanowi 15 proc. światowej populacji.

Stwierdzono również, że mniej więcej jedna na sześć osób na całym świecie (1,1 mld czyli 16 proc.) nie przynależy do żadnej grupy religijnej. To sprawia, że niewyznającychy żadnej religii można by traktować jako trzecią pod względem liczby, za chrześcijanami i muzułmanami, „grupą religijną” w świecie.

Analizy przeprowadzonych badań wskazują, że wyznających jakąkolwiek religię na całym świecie jest 5,8 mld, co stanowi 84% światowej populacji wynoszącej 6,9 mld ludzi w roku 2010.

rj/ rv

Za: Radio Watykańskie