Home WiadomościZe Świata Oblaci NMP – List Superiora Generalnego: “Nasza odpowiedź na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny”

Oblaci NMP – List Superiora Generalnego: “Nasza odpowiedź na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny”

Redakcja

Drodzy Misjonarze,

« Ochrzczeni i posłani : Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Takie jest hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, zwołanego przez papieża Franciszka:

„Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.).”

Jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – konsekrowani i świeccy, żyjący misyjnym charyzmatem, zainspirowanym postacią św. Eugeniusza, czujemy się sprowokowani tymi słowami papieża Franciszka. Słowa te przypominają nam wezwanie naszej Kapituły Generalnej z 2016 roku, aby wykorzystać wszelkie sposoby w dotarciu do ludzi o nowych obliczach ubóstwa.

W trakcie tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ale również na czas po nim, dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami:

  1. Misjonarskie serce Eugeniusza wybiegało do tych, którzy mają najmniejszy kontakt z Kościołem, zaniedbanych, zapomnianych i porzuconych przez zwyczajną troskę duszpasterską. Czy jesteśmy przekonani, że nasz świat potrzebuje poznania Dobrej Nowiny? Czy nasze życie ukazuje tą Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają?
  2. Obecny Synod Biskupów dotyczący regionu Pan-Amazonii cechuje się śmiałym tematem i odważną metodologią, które wybrał papież Franciszek. Słyszymy zjednoczony płacz ubogich i ziemi, wzywający do jednoczesnych wysiłków na polu duszpasterskim, socjalnym i ekonomicznym w trosce o życie ludzi i ekologię tego regionu. Spośród ośmiu krajów i Gujany Francuskiej, które tworzą region Pan-Amazonii, oblaci są obecni w sześciu i w samej Gujanie Francuskiej.

a) Poprosiłem każdy region Zgromadzenia aby wskazał oblata, który podejmie misję w regionie Pan-Amazonii.

b) Wielu oblatów posługuje również w niektórych krajach leżących w dorzeczu rzeki Kongo: Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Zambia i Angola. Czy jesteśmy w stanie, jako misjonarze tych dwóch regionów – Pan-Amazonii i dorzecza rzeki Kongo, złączyć siły dla dobra życia ludzi i ekologii tych dwóch regionów?

  1. Jeszcze przed encykliką „Laudato Si”, Ojciec Święty kierował naszą uwagę na sytuację naszej planety. Podczas spotkania Unii Przełożonych Generalnych, 22 maja 2019 roku, ojciec Joshua I. Kureethdam SDB powiedział, że dzieli nas być może 11 lat od osiągnięcia punktu zwrotnego, kiedy destrukcja planety będzie nieodwracalna. Potrzeba działania teraz nie może być przeceniona. Pomocą dla naszych wspólnot w nawróceniu ekologicznym może być „VIVAT International”: „Życie i działanie Eko”. Proszę ściągnijcie plik i rozeznajcie, jak możemy działać z korzyścią dla integralności stworzenia: KLIKNIJ [Niestety, brak przekładu na język polski – przypis tłumacza]
  2. W tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym apeluję do Was – wyżsi przełożeni i zespoły formacyjne – promujcie u naszych braci w pierwszej formacji misjonarską pasję Eugeniusza de Mazenoda. Apeluję również do wyższych przełożonych, aby ożywili ducha hojności i śmiałości mazenodowskiej, przeznaczając niektórych misjonarzy do posłania „ad extra” poprzez obediencję od Superiora Generalnego. Jednostki te będą pobłogosławione za swoją hojność.
  3. Oblaci na poziomie lokalnym promują wiele aktywności, które ukazują zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, dzieła budowania pokoju oraz kwestii dotyczących środowiska. Generalnie jednak, posługę na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia wciąż postrzegamy, jako obcą pracy duszpasterskiej. Ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny wzywa nas do zintegrowania doktryny socjalnej Kościoła ze wszystkimi naszymi posługami i działaniami duszpasterskimi. Zapraszam wszystkie części Zgromadzenia do ponownego podjęcia wskazań dokumentu „Towarzysz w misji”, aby obudzić tę posługę jako integralną część ewangelizacji. Proszę pobierzcie dokument, klikając TUTAJ.

Poniższe słowa z „Maximum Illud”, odnoszące się do misjonarzy, odzwierciedlają serce św. Eugeniusza, który naciskał, abyśmy byli misjonarzami wobec ubogich i ludźmi świętymi: „Każdy zaś, kto przygotowuje się w sposób właściwy do pracy apostolskiej, koniecznie powinien dbać przede wszystkim o to jedno jako o sprawę najważniejszą i najdonioślejszą, o której wspomnieliśmy wyżej, mianowicie o świętość życia. Albowiem trzeba, aby ten kto głosi Boga, był mężem Bożym.”

Prosimy Maryję Niepokalaną, aby wstawiała się za nami – tak by nasza pasja misjonarska na nowo rozpaliła się do podjęcia wyzwań tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i abyśmy, dzięki łasce Boga, stali się świętymi.

Dziękuję za Wasze poświęcenie w przeżywaniu charyzmatu oblackiego w pełni – w jego misjonarskim zapale i pragnieniu świętości.

Wasz brat oblat w Jezusie Chrystusie i Maryi Niepokalanej

o. Louis Lougen OMI

Superior Generalny

Za: www.oblaci.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda