Papieskie nominacje ojców synodalnych, wśród nich zakonni przełożeni generalni

Niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem Synodu Biskupów Papież mianował 36 ojców synodalnych. Pochodzą oni z wszystkich kontynentów, głównie z Europy i obu Ameryk. Większość to biskupi (w tym 12 kardynałów), m.in. kardynałowie Christoph Schönborn z Wiednia czy Péter Erdő z Budapesztu. Wśród nich jest też czterech kapłanów bez sakry biskupiej: ks. Julián Carrón, przewodniczący Bractwa Comunione e Liberazione, i trzech zakonnych przełożonych generalnych:

  • Renato SALVATORE, Kamilianin
  • Heinrich WALTER, Ojcowie Szensztatcy
  • Jose PANTHAPLAMTHOTTIYIL, Karmelici Maryi Niepokalanej (C.M.I)

Będą oni pełnoprawnymi uczestnikami obrad, w odróżnieniu od audytorów czy ekspertów dysponujących jedynie głosem doradczym.

Ojcowie synodalni z papieskiej nominacji dołączą do tych, którzy w Synodzie wezmą udział jako delegaci wybrani przez episkopaty czy z urzędu. 13. zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów nt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” rozpocznie się 7 października i potrwa trzy tygodnie.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie / Red.