Pauliści: Wyżsi przełożeni obradują w Rzymie

paulus.org.plW dniach 22-30 czerwca 2016 roku w Rzymie odbywa się spotkanie wyższych przełożonych zakonnych Towarzystwa Świętego Pawła. Biorą w nim udział prowincjałowie i przełożeni regionalni z poszczególnych krajów. Region polsko-ukraiński reprezentowany jest przez ks. Bogusława Zemana SSP.

Spotkanie odbywa się w Domu Generalnym Towarzystwa Świętego Pawła. Podczas jego trwania poszczególni przełożeni przedstawiają sytuację w swoich okręgach oraz dzielą się doświadczeniami i przemyśleniami na temat ich funkcjonowania. Zamierzeniem organizatorów tego spotkania jest, aby stało się ono okazją do budowania wzajemnego dialogu pomiędzy poszczególnymi okręgami a domem generalnym oraz formacja przełożonych do posługi, jaką sprawują wobec wspólnot i braci im powierzonych.

Wiecej informacji na temat spotkania w językach włoskim, angielskim i hiszpańskim można znaleźć na oficjalnych stronach zgromadzenia.

mk

Za: www.paulus.org.pl