Pijarzy: Spotkanie rodzin na Białorusi

Dnia 14 lipca br., na Białorusi odbyło się kolejne coroczne spotkanie rodzin pod hasłem: „więcej rodzin żyjących według chrześcijańskich wartości”. 

Spotkanie odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej w Gudagaju, w diecezji grodzieńskiej, gdzie pracują ojcowie karmelici. Całej uroczystości przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko, który jest odpowiedzialny za formację rodzin na Białorusi. Nasza parafia w Szczuczynie nie pozostała obojętna wobec tego wydarzenia i wybrała się na to jednodniowe spotkanie.

Wspólnota ze Szczuczyna