Home WiadomościZe Świata Przełożony Generalny Redemptorystów: list przed Synodem nt. młodzieży

Przełożony Generalny Redemptorystów: list przed Synodem nt. młodzieży

Redakcja

Drodzy Współbracia, Siostry, Współpracownicy i Przyjaciele,

Pozdrawiam z Rzymu! Znowu przesyłam Wam kolejny list. Tym razem dotyczy on Synodu Biskupów na temat Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, który rozpocznie się 3 października.

W sobotę, 15 września, Watykan ogłosił listę uczestników Synodu. Wśród nich jest trzech redemptorystów, uczestniczących w obradach jako członkowie Synodu: bp Bryan Bayda CSsR, ordynariusz eparchii ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Saskatoon w Kanadzie, bp Ralph Heskett CSsR, ordynariusz diecezji w Hallam w Anglii oraz ja, o. Michael Brehl CSsR, reprezentujący Unię Przełożonych Generalnych. O. Sabatino Majorano CSsR z Prowincji Neapolitańskiej został mianowany konsultorem Synodu.

Papież Franciszek znów nas zaskoczył formą przygotowań do Synodu. Jak wiecie, rozszerzył on proces konsultacji, na podstawie których przygotowano Instrumentum laboris. Oprócz konsultacji z Konferencjami Episkopatu na całym świecie, proces ten obejmował kwestionariusz internetowy, na który odpowiedziało tysiące młodych ludzi – z każdego kontynentu, reprezentujących wielką różnorodność kultur, religii (a także niezwiązanych z żadną religią), języków i doświadczeń. Papież Franciszek zwołał również specjalne Spotkanie Przedsynodalne, z udziałem 300 młodych ludzi w Rzymie i kilkoma tysiącami młodych uczestniczących w tym spotkaniu online. W liczbie owych 300 młodych ludzi znaleźli się przedstawiciele różnego wieku i doświadczeń, którzy przybyli z każdego kontynentu, reprezentując większe religie świata i różne kultury.

Przygotowanie tego Synodu było ogromnym i zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciem, które już zainicjowało proces rozeznawania, który będzie stanowić podstawę synodalnych dyskusji. W tym procesie wzięło udział wielu z Was w ten czy inny sposób – i za to Wam dziękuję.

Unia Przełożonych Generalnych przez kilka ostatnich miesięcy poważnie studiowała Instrumentum laboris, zwłaszcza podczas zebrań generalnych. Ostatnio przełożeni generalni, delegowani na członków Synodu, przygotowywali się także wspólnie.

Od lipca uczestniczyłem również w spotkaniach młodzieży redemptorystowskiej – w Granadzie w Hiszpanii i w Canandaigua w USA. Spotkałem się z ponad 700 młodymi ludźmi i zachęcałem ich, aby dzielili się ze mną swoimi refleksjami, troskami i nadziejami w związku z Synodem. Wielu to uczyniło. W sierpniu w Brazylii miałem spotkanie z przedstawicielami JUMIRE [Juventude Missionária Redentorista] – w ich gronie był jeden z delegatów młodzieży redemptorystowskiej na Spotkanie Przedsynodalne w Rzymie. Wielkie wrażenie wywarło na mnie to, jak ważny dla wielu młodych jest ten Synod. Mają oni wielkie oczekiwania.

Studiując wspólnie Instrumentum laboris, przełożeni generalni zwracali szczególną uwagę na oczekiwania, które młodzi ludzie przedstawili Synodowi w czasie procesu konsultacji. Tych oczekiwań jest wiele – prawie trzynaście stron w formie streszczenia. Zachęcam Was, abyście to przeczytali i mając to w pamięci, podjęli refleksję nad Instrumentum laboris.

Szczególnie uderzyła mnie oczekiwanie pod adresem Kościoła, aby przeszedł od duszpasterstwa młodzieży skierowanego do młodych ludzi do posługi duszpasterskiej i ewangelizacyjnej wraz z młodymi ludźmi. Oni proszą Synod, aby udzielił pewnych wskazówek, które mogą pomóc całemu Kościołowi dokonać tego przejścia. Młodzi uczestniczący w konsultacjach dali także kilka mocnych sugestii, jak to zrobić.

Poprzez konsultacje i proces przedsynodalny, młodzi ludzie wyrazili swoją prośbę, aby było więcej słuchania i dialogu we wspólnocie chrześcijan. Oni pragną całkowicie zaangażować się w misję ewangelizacyjną Kościoła – jednakże, aby to zrobić, proszą, aby ich głosy były słyszane. Z wielkim uznaniem odnoszą się do procesu przedsynodalnego, zwłaszcza Spotkania Przedsynodalnego w Rzymie, i oczekują, że taki rodzaj procesu rozpocznie się w diecezjach, a także w parafiach, szkołach i wspólnotach lokalnych.

Młodzież i młodzi dorośli, którzy wzięli udział w przygotowaniach, wezwali Kościół, aby stawał się wspólnotą bardziej autentyczną, dającą świadectwo – „Kościołem wyruszającym w drogę” w duchu Papieża Franciszka i Evangelii gaudium.Domagają się dialogu o ich rzeczywistych troskach, włączając w to takie sprawy jak: rola i szanse dla kobiet w Kościele i społeczeństwie, seksualność i tożsamość, zaangażowanie społeczne na rzecz przekształcenia społeczeństwa i bliskość wobec ubogich, ekologia i troska o nasz wspólny dom, wychodzenie do oraz integracja w stosunku do wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, z którymi się zgadzamy, także specjalna uwaga poświęcona uchodźcom, migrantom, różnym kulturom, więźniom, młodym bezrobotnym. Apelują, aby Kościół wzmocnił swoją politykę „zero tolerancji” dla jakichkolwiek form nadużyć. Proszą, aby Kościół przeszedł radykalną zmianę i nawrócenie, które są konieczne, aby te marzenia stały się rzeczywistością i aby stworzyć struktury to umożliwiające.

Jako członkowie rodziny redemptorystowskiej i misjonarze powołani do niesienia Dobrej Nowiny ubogim, nie możemy pozostać głusi na te oczekiwania. Miałem ten przywilej, aby w wielu częściach Zgromadzenia towarzyszyć ewangelizacyjnemu i misyjnemu wychodzeniu redemptorystów i młodzieży we wspólnej misji. Kontynuujmy zatem budowanie na tych dobrych fundamentach i stwarzajmy nawet więcej przestrzeni dla autentycznego dialogu i misji, rozeznawania i towarzyszenia.

Moi Bracia i Siostry, na koniec proszę, abyśmy w każdej wspólnocie oraz każdy z nas indywidualnie modlili się codziennie za ten Synod, za naszą młodzież redemptorystowską i za Papieża Franciszka. Synod zostanie rozpoczęty 3 października, a zakończy się 28 października. Niechaj będzie to czas łaski i nadziei, niech otworzy nowe ścieżki całemu Kościołowi w solidarności z naszym „młodszymi” braćmi i siostrami.

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu,

o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda