Przełożony Generalny Salezjanów podpisuje międzyreligijną deklarację dotyczącą zmian klimatycznych

infoansZ okazji Światowego Dnia Ziemi, ustanowionego przez Narody Zjednoczone, obchodzonego w dniu 22 kwietnia, Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime poparł i podpisał międzyreligijną deklarację dotyczącą zmian klimatycznych. Apel ten został skierowany przez zwierzchników religijnych i duchowych do przywódców światowych. Czyniąc to, Przełożony Generalny chce przypomnieć, że ochrona środowiska jest aktem moralnym, zachęcając salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej do przyjmowania odpowiednich postaw i podejmowania edukacji, by chronić “nasz wspólny dom” (Laudato si’, 1).

Ta międzyreligijna deklaracja dotycząca zmian klimatycznych została przekazana przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ambasadorowi Mogensowi Lykketoftowi w dniu 18 kwietnia w Church Center Narodów Zjednoczonych. Ta, uwzględniając sugestie ruchów i fundacji inspirujących się różnymi tradycjami religijnymi, mieści również podpisy licznych kardynałów, arcybiskupów i biskupów, a także przedstawicieli wielu zgromadzeń i instytutów katolickich.

W tekście deklaracji przywódcy religijni i duchowi z całego świata oceniają jako pozytywne porozumienie klimatyczne wynegocjowane w Paryżu – które będzie podpisane dzisiaj, 22 kwietnia – podobnie jak inne rozwiązania przyjęte przez COP21, domagając się ich jak najszybszego ratyfikowania przez rządy. Ta deklaracja wskazuje przede wszystkim na takie kluczowe punkty, jak:

  • zwiększenie wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2, by utrzymać temperaturę na poziomie znacznie mniejszym niż 2° C w stosunku do epoki przedindustralnej;
  • redukcja emisji CO2 do 2020 roku, ograniczając wzrost temperatur do 1,5°C;
  • zatroszczenie się o większe dofinansowanie w związku ze stratami i szkodami związanymi ze zmianami klimatycznymi;
  • szybka likwidacja dopłat do paliw kopalnych i 100% przejście na wykorzystanie źródeł energii odnowialnej do końca 2050 roku;
  • zachęcenie wspólnot ludzi wierzących do ograniczenia własnej emisji CO2 i solidarności ze wspólnotami, które bardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych;
  • zadbanie o wycofanie paliw kopalnych i wprowadzenie zródeł energii odnawialnej, ograniczając emisję dwutlenku węgla, czyniąc to także ze strony społeczności ludzi wierzących, starając się wciągnąć w ten proces świat przemysłu.

W świetle tej deklaracji, Przełożony Generalny salezjanów i pierwszy animator całej Rodziny Salezjańskiej, jawi się uczestnikiem i promotorem tego międzyreligijnego i międzykulturowego ruchu, który dąży do ochrony dzieła stworzenia z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. Zachęca także wszystkich przedstawicieli i członków Rodziny Salezjańskiej do podpisania się pod tą deklaracją.

Już od wielu lat w Zgromadzeniu są podejmowane inicjatywy, które skutecznie przyczyniają się do ochrony dzieła stworzenia, czego przykładem są chociażby “Eko-kluby”  w Indiach czy akcje recyklingu w Ameryce Łacińskiej… W tym znaczeniu podpisanie przez Przełożonego Generalnego międzyreligijnej deklaracji dotyczącej zmian klimatycznych służy również wsparciu tego typu inicjatyw i zaproponowaniu ich całej Rodzinie Salezjańskiej, aby nadal były podejmowane odważne i szanujące środowisko działania, wychowujące ludzi młodych do odpowiedzialności za “wspólny dom”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org