Home WiadomościZe Świata Przesłanie Generała Salezjanów na Powszechny Dzień Dziecka

Przesłanie Generała Salezjanów na Powszechny Dzień Dziecka

Redakcja

Z okazji obchodów Światowego Dnia Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Przełożony Generalny zachęca wszystkie wspólnoty salezjańskie na świecie do wzmocnienia swojego zaangażowania na rzecz promocji i ochrony prawa do rejestracji urodzin wszystkich dzieci i młodzieży świata.

Drodzy bracia i siostry, salezjanie, salezjanki, członkowie Rodziny Salezjańskiej, młodzi zaangażowani w wolontariat, w dniu 20 listopada na całym świecie obchodzony będzie Powszechny Dzień Dziecka, w kolejną rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (KPD), co miało miejsce w 1989 roku.

Od 2009 r. dzień 20 listopada jest także okazją do obchodów Światowego Dnia Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży świata.

Zarówno w 2010 r., jak i w 2011 r. skierowałem do wszystkich apel, prosząc o przystąpienie do tej wielkiej międzynarodowej inicjatywy, która jest podejmowana przez “Global Network of Religions for Children” (GNRC) przy wsparciu “Arigatou International”, stwierdzając, że tylko wtedy, gdy przywódcy religijni i my wszyscy będziemy umieli połączyć nasze siły, będzie można w odpowiedni sposób stawić czoła dramatycznym i masowym pogwałceniom godności i podstawowych praw dzieci i młodzieży świata.

W tym roku z okazji 20 listopada chcę skierować apel o modlitwę i działanie, odnoszący się do “powszechnej promocji prawa do rejestracji urodzin, jako narzędzia walki z ubóstwem i zapobiegania przemocy wobec dzieci: nigdy więcej dzieci, które nie istnieją”.

50 milionów dzieci na świecie tak jakby nie istniało, ponieważ ich urodziny nie są zarejestrowane w żadnym miejscu. Nie mogą udokumentować swojego imienia, nazwiska, swojego kraju, wieku. Skutki tego są bardzo poważne: wykluczenie ze szkoły, brak opieki zdrowotnej, handel nieletnimi, wykorzystanie w pracy dzieci, przedwczesne małżeństwa i przymusowy werbunek. Akt urodzenia pozwala danej osobie stać się obywatelem, zapewnia opiekę i poszanowanie podstawowych praw. Dorośli bez aktu urodzenia nie mogą legalnie otrzymać paszportu, podróżować, wstąpić w związek małżeński, przystąpić do edukacji, szkolenia, korzystać z opieki zdrowotnej, nabyć własność, dziedziczyć spadek, otrzymać formalną pracę.

Na drodze zbliżania się do obchodów dwustulecia urodzin naszego świętego założyciela jawi się rzeczą konieczną dla nas, jako Rodziny Salezjańskiej, wierne podążanie śladami Ks. Bosko, ojca i nauczyciela młodzieży. 

Wspaniałe jest dziedzictwo, jakie dzierży Rodzina Salezjańska w swoich rękach: 15 milionów chłopców i dziewcząt w 133 krajach świata. Przyjmujemy to z pokorą, a także ze świadomością. Jak Ks. Bosko w swoim czasie musimy być protagonistami ich zbawienia.

Z nadzieją, że wspólnoty salezjańskie okażą się zdolne do zawiązywania wyrazistych przymierzy, łącząc się z innymi mężczyznami i kobietami wiary, i staną się siłą napędową w tworzeniu nowej kultury promocji i obrony praw człowieka “bez jakiejkolwiek różnicy, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, pogladów politycznych lub innych, dziecka lub jego rodziców albo opiekunów prawnych, ich pochodzenia narodowego, etnicznego lub społecznego, ich sytuacji majątkowej, ich niepełnosprawności, ich urodzenia lub jakkiejkolwiek innej sytuacji” (Konwencja ONZ o Prawach Dziecka, art. 2).

Ks. Pascual Chavez
Przełożony Generalny

ANS – Roma

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda