Gietrzwałd: Przesłanie Rektora Sanktuarium w Kibeho na polskie obchody 30. rocznicy objawień maryjnych

W dniach 26-27 listopada 2011 r. w Gietrzwałdzie odbyły się obchody 30. rocznicy pierwszych objawień maryjnych na ziemi afrykańskiej. Jubileusz upłynął w warunkach niesprzyjającej wietrznej i deszczowej pogodzie, ale w gorącej atmosferze modlitewnej.

Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla reprezentowali ks. Roman Rusinek SAC i br. Zdzisław Olejko SAC, misjonarz z Rwandy. Z ramienia głównego organizatora obchodów rocznicowych, Fundacji Samarytanie, obecny był przewodniczący fundacji Pan Adam Sobiech wraz z liczna grupą pielgrzymów z Trójmiasta.

Polskie obchody 30 rocznicy objawień maryjnych w Kibeho, były szczególną okazją do przypomnienia orędzia Matki Bożej skierowanego z ziemi afrykańskiej do całego świata. Figura Matki Bożej Słowa została uroczyście wniesiona i przywitana w sanktuarium w Gietrzwałdzie. Pielgrzymi mieli okazję zapoznać się z przesłaniem wysłuchując przed obliczem Matki Bożej słów konferencji, homilii i biorąc udział w spotkaniach modlitewnych, którym przewodniczył ks. Roman Rusinek SAC, autor książki „Kibeho, cud w sercu Afryki”.

Głębokich przeżyć dostarczyło również świadectwo br. Zdzisława Olejko SAC na temat obecności Matki Bożej Słowa w jego posłudze misyjnej i życiu osobistym.

W niedzielę centralnym punktem obchodów rocznicowych była uroczysta Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Roman Rusinek SAC. Uroczystość ubogacona została odczytaniem „Przesłania z Kibeho do Gietrzwałdu”, nadesłanego przez rektora sanktuarium w Kibeho, ks. Zbigniewa Pawłowskiego SAC.

Podczas Mszy św. nastąpił moment przekazania bursztynowej róży Matce Bożej z Gietrzwałdu oraz bursztynowego różańca Matce Słowa z Kibeho. Był to dar serca pielgrzymów z Trójmiasta animowanych przez przewodniczącego Fundacji Samarytanie z Gdyni, Pana Adama Sobiecha.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie różańców misyjnych oraz Koronek do Siedmiu Boleści Matki Bożej z Kibeho.

W podniosłej i wzruszającej atmosferze ok. godz. 16.00 uroczystości jubileuszowe zakończyły się pożegnaniem figury Matki Bożej Słowa.

W imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego serdecznie dziękuję Ojcom Kanonikom Regularnym za udostępnienie sanktuarium oraz za stworzenie braterskiej i rodzinnej atmosfery. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do przedstawiciela Fundacji Samarytanie z Gdyni, Pana Adama Sobiecha za zorganizowanie uroczystości jubileuszowych oraz wszystkim pielgrzymom z Trójmiasta za dar serca dla Matki Bożej z Gietrzwałdu i Matki Słowa z Kibeho.

Ks. Roman Rusinek SAC


Przesłanie Rektora Sanktuarium w Kibeho 

Drodzy Pielgrzymi, Przyjaciele Gietrzwałdu i Kibeho,

Czciciele Niepokalanej, Matki Słowa!

Gromadzimy się u stóp Maryi, która objawiła się w dwóch odległych krajach, przekazując orędzie pokoju i miłości. Tysiące pielgrzymów przybyło dzisiaj do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie, z okazji 30-ej rocznicy Objawień Matki Słowa. W imieniu zgromadzonych tutaj księży biskupów, duchowieństwa i innych pielgrzymów z Rwandy i sąsiednich krajów Afryki, z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów zebranych u stóp Matki Bożej w Gietrzwałdzie i tych, którzy uczestniczą w tej uroczystości za pośrednictwem Radia Maryja. Jest dla nas ogromną radością, że dwa tak odległe położone sanktuaria, które zostały dotknięte łaską objawień Maryi, jednoczą się we wspólnej modlitwie jubileuszowej.

Polskie obchody 30-tej rocznicy objawień Matki Słowa z Kibeho są szczególną okazją do przypomnienia orędzia Matki Bożej, skierowanego z ziemi afrykańskiej do całego świata. Pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny w Kibeho miało miejsce 28 listopada 1981 r., trzydzieści lat temu, a ostatnie 28 listopada 1989 r., dwadzieścia dwa lata temu. Jubileusze te zbiegają się w tym roku z dziesiątą rocznicą oficjalnego potwierdzenia objawień przez Kościół, co nastąpiło 29 czerwca 2001 r. Te rocznice zasługują na refleksje nad treścią przesłania Matki Bożej, które jak sama to wyraziła, jest skierowane do całego świata.

Pierwsze słowa, jakie wypowiedziała Maryja, przedstawiając się dziewczętom w Kibeho, możemy uważać też za przesłanie Matki do swoich dzieci: „Ndi Nyina wa Jambo” – „Jestem Matką Słowa” oraz „Ndi Umubyieyi w’Imana” – „Jestem Bożą Rodzicielką”. Następny przekaz to stwierdzenie, że „świat jest w bardzo złym stanie, zmierza drogą prowadzącą do śmierci, zagłady i samounicestwienia”.

Czyż to, co powiedziała Maryja 30 lat temu, nie są aktualne dzisiaj, gdy człowiek coraz częściej układa swoje życie pomijając Pana Boga? Usuwanie Go z życia osobistego i społecznego prowadzi do laicyzmu i relatywizmu, w którym człowiek tracąc swoje korzenie w Bogu traci też swoje człowieczeństwo!

Przesłanie Matki Bożej z Kibeho, skierowane do całego świata, jest niewątpliwie kontynuacją jej matczynej troski o ludzkość, jaką okazała wielokrotnie na przestrzeni historii, przez liczne objawienia na całym świecie:

W Polsce, wymazanej z mapy świata przez zaborców, w 1877 roku zatroskana Matka o swoje dzieci objawia się w Gietrzwałdzie, zachęcając do odmawiania modlitwy różańcowej, chcąc w ten sposób umocnić wiarę i nadzieję tych, którzy cierpią.

We Francji zatroskana Matka objawia się trzykrotnie: w 1830 roku w Paryżu, Rue du Bac, w 1846 w La Salette i w 1958 roku w Lourdes „pocieszając” świat, a zwłaszcza Francję przeżywającą w tym czasie rewolucję, podczas której zginęło setki tysięcy niewinnych ludzi, a jej skutki, pod płaszczykiem równości, braterstwa i wolności, w postaci antyreligijnej ideologii odczuwamy na całym świecie do dziś!

Zatroskana Matka pojawia się w Fatimie w 1917 roku przestrzegając świat przed nadchodzącą komunistyczną Rewolucją Październikową i jej krwawymi skutkami, które dotknęły cały świat pochłaniając miliony istnień ludzkich!

Przed zbliżającą się drugą wojną światową zatroskana Matka Boża przychodzi do Banneux w 1933 roku ze swym posłaniem i przestrogą skierowaną do ludzkości.

Na przełomie XX i XXI wieku zatroskana Matka Słowa przybywa ze swym przesłaniem do nas, tym razem na ziemię afrykańską, do Kibeho w Rwandzie. Niewątpliwie chciała przestrzec Rwandyjczyków przed ludobójstwem, które w tym czasie już zaczęto przygotowywać. Ale czy też Jej słowa nie dotyczyły Polski, gdzie w tym czasie ogłoszono stan wojenny? Czy Maryja nie miała też w sercu bólu ludobójstwa na Bałkanach, zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku i innych terrorystycznych zamachów i wojen, które wybuchają obecnie prawie każdego dnia?

Codziennie doświadczamy światowej wojny z katolicyzmem, z wartościami ewangelicznymi, krzyżem i Kościołem. W tej rzeczywistości orędzie Matki Bożej z Kibeho jest niezwykle aktualne i staje się wezwaniem dla wszystkich Jej dzieci, nawet dla tych, które prowadzą te wojny. Żalem napawa fakt, że wciąż człowiek jest głuchy i nieczuły na słowa i łzy swojej Matki!

Najświętsza Maryja Panna objawiając się w Kibeho nie zatrzymała się tylko na stwierdzeniu, że świat, jest w złym stanie, ale podaje sposób na wyjście z tej bolesnej sytuacji. Przede wszystkim zaleca nam powrót do korzeni, to znaczy do zaakceptowania w swoim życiu Pana Boga, od którego pochodzimy, w którym żyjemy i do którego zmierzamy. Na tej drodze najważniejsze jest nawrócenie, któremu ma służyć modlitwa, „prawdziwa i ciągła modlitwa bez cienia hipokryzji”. Najcenniejsza w oczach Maryi jest modlitwa różańcowa, o którą prosiła we wszystkich swych objawieniach na całym świecie, a szczególnie tutaj w Kibeho, gdzie też nauczyła i zachęcała do odmawiania koronki do Siedmiu Boleści, dowartościowując w ten sposób cierpienia ludzkości, które ofiarowuje Miłosiernemu Bogu.

Niewątpliwie Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w Kibeho i innych miejscach świata, są wpisane w plany Bożej Opatrzności. To Bóg Ojciec, okazujący nam ciągle swoją Miłość i Miłosierdzie, posyła nam Matkę, aby nas pocieszyć, przestrzec, zachęcić, umocnić, a nawet skarcić i ostatecznie zwrócić naszą uwagę na to, co jest najważniejsze w życiu. Obyśmy potrafili nawrócić się i stawać się coraz bardziej Dziećmi Bożymi.

28 maja 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział do członków Kongregacji Mariańskiej z Ratyzbony słowa, które mógłby skierować dzisiaj do nas: „Katolickość nie może istnieć bez postawy maryjnej, a być katolickim znaczy być maryjnym, zaś miłość do Matki Chrystusa oznacza, że w Jego Matce i przez Matkę odnajdujemy Pana”.

Drodzy Pielgrzymi!

Życzę Wam odnajdywania Pana w Waszej codzienności. Niech dobry Bóg obdarza Was łaskami jubileuszowymi przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej czczonej w Kibeho i w Gietrzwałdzie. Serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę w 30. rocznicę objawień Maryi na ziemi afrykańskiej. W imieniu misjonarzy wyrażam wdzięczność organizatorom pielgrzymki i uroczystości w Gietrzwałdzie: Ojcom Kanonikom Regularnym Laterańskim – kustoszom Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Fundacji Samarytanie z Gdyni oraz Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu Prowincji Chrystusa Króla. Wszystkich proszę o życzliwą pamięć o naszych afrykańskich braciach w wierze oraz o misjonarzach, którzy im służą.

Przesyłam kapłańskie błogosławieństwo z Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho.

Ks. Zbigniew Pawłowski SAC

Rektor Sanktuarium w Kibeho

Kibeho, 27 listopada 2011 r.


Za: InfoSAC 21/12/2011 [32]