Redemptoryści: o. Piotr Sułkowski nowym sekretarzem KRE

redemptor.plRada Konferencji Redemptorystów Europy poprosiła o. Piotra Sułkowskiego CSsR z Prowincji Rzymskiej o pełnienie funkcji Sekretarza KRE (w częściowym wymiarze godzin) w miejsce o. Zdzisława Stanuli CSsR, który został Przełożonym Prowincji Francuskiej. 

O. Piotr Sułkowski urodził się w 1972 r. w Starym Sączu. Po ukończeniu szkoły średniej w tym mieście, wstąpił do WSD Redemptorystów w Krakowie. Po pierwszych ślubach zakonnych w 1994 r. kontynuował swoje studia w Instytucie Teologicznym w Weronie we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r. w Tuchowie i pracował następie jako spowiednik, rekolekcjonista i misjonarz ludowy w Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Bussolengo k. Werony.

Po przejściu do Prowincji Rzymskiej (2003 r.) został wikariuszem w parafii św. Jana Neumanna w Rzymie. Studiował także duszpasterstwo powołaniowe na Wydziale Edukacji „Salesianum” w Rzymie. W 2008 r. został przeniesiony do parafii św. Joachima w Rzymie jako wikariusz i wychowawca w międzyprowincjalnym studentacie.

Zajmował się duszpasterstwem młodzieży i pracą powołaniową. Był członkiem Sekretariatu Formacji Prowincji Rzymskiej oraz Radnym Prowincjalnym (2008 – 2011) i Wikariuszem Prowincjała (2011 – 2014). Obecnie jest odpowiedzialny za formację stałą i archiwum prowincji. Jest członkiem Sekretariaru Ewangelizacji KRE i od 2011 r. koordynuje pracę Komisji Duszpasterstwa Młodzieży Redemptorystowskiej. Od 2009 r. jest członkiem Narodowego Biura Powołań Zakonnych przy Konferencji Episkopatu Włoch oraz redakcji pisma „Powołania”. Jest także jednym z koordynatorów tzw. „Stołu Życia Konsekrowanego” we Włoszech. Ponadto należy do grupy, która wspiera w różny sposób pracę powołaniową – współpracuje ściśle z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych we Włoszech jako odpowiedzialny za duszpasterstwo o powołań i redaktor naczelny czasopisma „Zakonnnicy we Włoszech”. Jest jednym z liderów corocznych warsztatów dla formatorów w Collevalenza.

o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE

Za: www.redemptor.pl