Rzym: Wszystko gotowe do rozpoczęcia Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

Także w tym roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbędą się w Domu Generalnym salezjanów w dniach 16-19 stycznia. Temat, dla którego inspirację stanowi Wiązanka Przełożonego Generalnego, jest poświęcony duchowości Księdza Bosko w tym trzecim roku przygotowania do obchodów Dwusetlecia jego urodzin.

W tym roku Dni te stanowią szczególny wyrazem jedności, ponieważ będą w nich uczestniczyć przełożeni i przedstawiciele prawie że wszystkich grup Rodziny Salezjańskiej, aby towarzyszyć Przełożonemu Generalnemu ks. Pascualowi Chávezowi w tym ostatnim okresie sprawowania przez niego urzędu.

A poza tym, jak to zazwyczaj bywa, będą mieć miejsce: animacja, dzielenie się doświadczeniem, a także – studium, ponieważ zakres prelekcji, prelegenci i tematy zostały staranie dobrane w taki sposób, aby ułatwić wewnętrzne przyjęcie treści Wiązanki, jaką każdego roku Przełożony Generalny przekazuje światu salezjańskiemu.

Także jak zwykle, zostanie udostępniona strona, która pozwoli śledzić to wydarzenie także tym, którzy nie będą mogli osobiście wziąć w nim udział. Teksty prelekcji, video, zdjęcia i materiały audio będą dostępne w najbliższych dniach na wspomnianej stronie, która powstała dzięki współpracy ekipy organizatorów, Dykasterium ds. komunikacji społecznej i Missioni Don Bosco.

ANS  – Rzym

Za: www.infoans.org