Salezjanie – KG27: Wspomnienie młodych męczenników z Poznania

Piętnaście lat po beatyfikacji pięciu młodych męczenników, byłych wychowanków z oratorium w Poznaniu – Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, Czesława Jóźwiaka i Edwarda Kaźmierskiego – zamordowanych przez hitlerowców w Dreźnie w 1942 r., inspektorie polskie zechciały przybliżyć członkom KG27 historię i świętość tych osób. Uczyniły to w ramach wieczoru kulturowego w dniu 12 marca, w wiellkiej auli “Salesianum”.

Wspomnienie to łączyło się z prezentacją, w języku angielskim, książki “Wierni do końca. Materiały i źródła dotyczące pięciu oratorianów z Poznania, męczenników II wojny światowej”, będącej owocem konferencji naukowej, która została zorganizowana w 2011 r. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej; odbyła się ona w salezjańskim postnowicjacie w Lądzie nad Wartą.

Książka, którą zaprezentowali: ks. dr Jarosław Wąsowicz, dyrektor Archiwum Inspektorii Pilskiej, i dr Rafał Sierchuła, z IPN Oddział w Poznaniu, zawiera materiały naukowe, które zostały opracowane przez polskich naukowców salezjańskich i świeckich. Przybliżają one szeroko historię Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1920-1945, genezę i rozwój dzieła salezjańskiego w kraju, a zwłaszcza w Poznaniu w tym czasie, typ wychowania, jaki był proponowany młodym Polakom ze strony salezjanów w oratorium w Poznaniu, drogę męczeństwa pięciu oratorianów oraz ich sylwetki i kult, jaki rozwinął się po ich tragicznej śmierci.

W książce czytelnik znajdzie także fotografie męczenników i ich listy, łącznie z tymi napisanymi tuż przed ich śmiercią. Ks. Wąsowicz wskazał obecnym na dwa motywy, które sprawiają, że męczennicy z Poznania nadal są aktualni: byli animatorami oratorium i dzięki swojej wierności wierze katolickiej i własnej ojczyźnie potwierdzili sukces salezjańskiego wychowania.

Dr Sierchuła podkreślił, że badania dotyczące męczenników z Poznania stanowią największy i najbardziej dojrzały owoc różnych projektów naukowych, jakie Instytut Pamięci Narodowej zrealizował wspólnie z salezjanami na polu wychowania młodzieży.

Uczestnikom wieczoru przypomniano także o owocnej współpracy pomiędzy inspektoriami Polski, jak również – inspektorią niemiecką, gdy chodzi o szerzenie kultu tych młodych męczenników w obu krajach. Wraz z książką ojcom kapitulnym została zaprezentowana również mała wystawa, która została poświęcona męczennikom z Poznania, i rozdano obrazki męczenników – wzorujące się na obrazie Janusza Szpyta, współczesnego malarza polskiego – z modlitwami w języku angielskim i włoskim.

Przed zakończeniem obrad KG 27 przewidziane jest dostarczenie tej samej książki w języku włoskim, powstałej pod redakcją Stowarzyszenia Historyków Salezjańskich (ACSSA).

Więcej informacji odnośnie do „Piątki Poznańskiej” znajduje się w sześciu językach na stronie im poświęconej: www.wiernidokonca.pl

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org