Siostra Teresita odeszła do Pana w wielki 105 lat!

 W wieku 105 lat zmarła w Hiszpanii siostra Teresita. W cysterskim klasztorze w Buenafuente del Sistal spędziła za klauzurą 86 lat.

19-letnia Teresita wstąpiła do cysterskiego klasztoru 16 kwietnia 1927 r. W tym samym dniu urodził się przyszły Benedykt XVI. Była mistrzynią nowicjatu, zajmowała się sprawami ekonomicznymi klasztoru, a mając zaledwie 27 lat została wybrana na przełożoną wspólnoty. Funkcję tę pełniła przez ponad 20 lat. Siostra Teresita była też kucharką w klasztorze i to aż do ukończenia 100 lat. Pasjonowała ją piłka nożna i tenis. „Do ostatniej chwili była przytomna. Odeszła od nas siostra, matka i mistrzyni. Była osobą o wielkim miłosierdziu i mocnej wierze. Mówiła, że woli iść do czyśćca z powodu nadmiaru miłości niż dla jej braku. Dała nam wszystkim wielką lekcję życia” – mówi siostra María, przełożona klasztoru.

Siostra Teresita opuściła mury XIII-wiecznego klasztoru jedynie w 2011 r., aby spotkać się z Papieżem Benedyktem XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.

RV

Za: www.wachock.cystersi.pl