Home WiadomościZe Świata Spotkanie Bpa W. Polaka z polskimi przedstawicielami w zarządach generalnych zakonów w Rzymie

Spotkanie Bpa W. Polaka z polskimi przedstawicielami w zarządach generalnych zakonów w Rzymie

Redakcja

W niedzielne popołudnie 9 lutego w domu generalnym orionistów w Rzymie odbyło się spotkanie sekretarza generalnego Episkopatu Polski z Polakami, członkami zarządów generalnych zakonów żeńskich i męskich.

Przez cały ubiegły tydzień (1-8 lutego) trwała wizyta ad limina Apostolorum polskich biskupów na Watykanie. Na zakończenie tych spotkań Bp Wojciech Polak zechciał się spotkać z reprezentantami Polski w kuriach generalnych. Obecnie jest ich wszystkich około 50 osób (przełożeni generalni, wikariusze i radni generalni)

W trakcie spotkania, przełożony generalny orionistów Don Flavio Peloso podkreślił jak wielkim zaszczytem i honorem dla orionistów jest goszczenie w Kurii Generalnej następcy Abpa Bronisława Dąbrowskiego, który przez ponad trzydzieści lat był sekretarzem polskiego Episkopatu w trudnych latach reżimu komunistycznego. Także Bp Polak opowiedział o swoich spotkania z Abpem Dąbrowskim, który – jak wiadomo – był orionistą.

Podczas spotkania bp Wojciech Polak przedstawił Konsulcie aktualne problemy z życia i działalności Kościoła w Polsce, wśród których na pierwszym miejscu wskazał na problematykę zaangażowania katolików świeckich w funkcjonowanie Kościoła i życie społeczne. Mówił także o znaczeniu kanonizacji Bł. Jana Pawła II oraz o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Wspomniał także o zmianach w finansowaniu Kościoła oraz o bolesnym problemie pedofilii a także o zagrożeniu ideologią gender.

W spotkaniu uczestniczyło około 15 osób, a więc zaledwie jedna trzecia wszystkich członków rzymskiej Konsulty. Byli wśród nich przedstawiciele orionistów Ks. Sylwester Sowizdrzal oraz Siostra r Sylwia Zagorowska.

Spotkanie zakończyło się sympatycznym spotkaniem przy stole. Gości podjął Fr. Gigi Simioni dyrektor Casa Don Giampiero Congiu. Biskup Wojciech Polak uczestniczył także w kolacji wspólnoty Kurii generalnej orionistów.

Ks. Sylwester Sowizdrzal FDP


SPOTKANIA POLAKÓW Z ZAKONNYCH ZARZĄDÓW GENERALNYCH W RZYMIE

Początki

Nasze spotkania zostały zapoczątkowane 6 lutego 1985 roku w Kurii Generalnej Ojców Franciszkanów Konwentualnych z okazji 25-lecia kapłaństwa ówczesnego wicegenerała Zakonu o. Błażeja Kruszyłowicza. Jubilat zaprosił wtedy księży polskich z zakonnych zarządów generalnych i przewidział dwie części spotkania: koncelebrę Eucharystii i spotkanie towarzyskie. Koncelebrze przewodniczył Jubilat, a homilię wygłosił ks. Jan Korycki – konsultor generalny Pallotynów. Wprowadzenia do spotkania towarzyskiego dokonał o. Pacyfik Dydycz, konsultor generalny Kapucynów. Księża, obecni na spotkaniu w liczbie 15, wypowiedzieli się zdecydowanie za organizowaniem systematycznych spotkań, odbywających się przynajmniej dwa razy w roku. Przewodniczącym grupy został wtedy wybrany o. Błażej Kruszyłowicz a sekretarzem ks. Jan Korycki. W pierwszym roku istnienia grupy odbyły się jeszcze trzy spotkania: jedno z Sekretarzem Episkopatu ks. abpem Bronisławem Dąbrowskim, drugie, bez gościa z zewnątrz, na temat “Polacy we wspólnotach międzynarodowych”, a trzecie, z ks. Prymasem Józefem Glempem o sytuacji Kościoła w Polsce. W sumie, od 6 lutego 1985 do dziś włącznie (14.12.2007) odbyło się 51 spotkań. Przez osiem lat w spotkaniach brali udział tylko księża. Siostry dołączyły do grupy w 1993 roku. Spotkania wspólne odbywają się od 23 kwietnia 1993 roku.

Cel i zadania spotkań

Od początku towarzyszyło nam przekonanie, że celem spotkań jest doskonalenie naszej służby Kościołowi. Braliśmy też bardzo pod uwagę fakt międzynarodowości naszych rodzin zakonnych oraz to, że siostry i księża będący przełożonymi generalnymi lub członkami  zarządów generalnych, uczestniczą w decyzjach centralnych swoich instytutów. Odwiedzając współsiostry czy współbraci w bardzo wielu krajach, zostawiamy tam swój ślad intelektualno-duchowy nie tylko jako osoby zakonne, ale także jako Polacy. Stąd ogromnie ważną sprawą jest pogłębianie naszego przywiązania do Polski i posiadanie właściwych informacji o aktualnej sytuacji Kościoła w naszej Ojczyźnie, a także o dokonujących się tam przemianach społeczno-politycznych. Jest to z pewnością ważne dla wszystkich a zwłaszcza dla tych, którzy od wielu lat przebywają poza Krajem. By ułatwiać sobie pełnienie na wysokim poziomie nie tylko posłannictwa zakonnego, ale również tego, które się łączy z patriotyzmem polskim, wtedy, w latach osiemdziesiątych, zaplanowaliśmy doskonalenie naszej służby Kościołowi, między innymi, poprzez:

1. wymianę doświadczeń w zakresie służby własnym rodzinom zakonnym;

2. utrzymywanie żywego kontaktu z Kościołem w Kraju i z duszpasterstwem emi-gracyjnym;

3. szukanie sposobów pomocy Kościołowi w krajach sąsiadujących­ z Polską, co miało szczególne znaczenie przed rokiem 1989 i zwłaszcza na terenie byłego Związku Radzieckiego.

Wymianie doświadczeń służyły wszystkie spotkania organizowane i kontakty osobiste, często telefoniczne i inne. Utrzymywaniu kontaktów z Kościołem w Kraju i z duszpasterstwem emigracyjnym pomagały spotkania z Księdzem Prymasem, kolejnymi Sekretarzami Episkopatu, z abpem Szczepanem Wesołym i innymi osobami z Polski.W latach 1986 – 1990 interesowaliśmy się bardzo żywo Kościołem w ZSRR tj. na Ukrainie, Białorusi, Litwie i w Rosji.

Od 22 grudnia 2012 r. przewodniczącym Konsulty jest Ks. Sylwester J. Sowizdrzał FDP, a wice-przewodniczącą i sekretarką S. Anna Barełkowska CSS.

Ks. Jan Korycki SAC

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda