Home WiadomościZe Świata Synod Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji: udział salezjanów

Synod Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji: udział salezjanów

Redakcja

W dniu wczorajszym, w niedzielę 7 października, rozpoczęło się XIII Zwyczjne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: “Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. W gronie ojców synodalnych, którzy zostali poproszeni o wypowiedzenie się odnośnie do nowego sposobu głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie, znalazło się 15 członków Rodziny Salezjańskiej
o różnych funkcjach i kompetencjach.

Zgodnie z tym, co zakomunikował Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, abp Nikola Eterović, w Synodzie na temat Nowej Ewangelizacji uczestniczy przeszło 400 osób: 262 ojców synodalnych – największa liczba w historii Synodów – wybranych przez poszczególne Konferencje Episkopatu (172) i Unię Przełożonych Wyższych (10), a także – katolickie Kościoły wschodnie “sui iuris” (3), a poza tym uczestniczący “ex officio” (37), jak również mianowani przez Ojca Świętego (40).

W Zgromadzeniu synodalnym weźmie także udział 45 ekspertów i 49 audytorów, mężczyzn i kobiet, specjalistów i osób zaangażowanych w ewangelizację na pięciu kontynentach. Do nich dołączają także przedstawiciele innych wyzwań, reprezentujący 15 Kościołów i wspólnot kościelnych, które nie są jeszcze w pełnej jedności z Kościołem katolickim, jak również trzej goście specjalni. Listę zamykają: 5 odpowiedzialnych za sektor prasowy, 32 asystentów i 30 tłumaczy.

Znaczący jest udział salezjanów: pośród ojców synodalnych znajdują niektórzy “z urzędu”: Sekretarz Stanu Watykanu – kard. Tarcisio Bertone; kard. Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Do nich dołącza bp Enrico dal Covolo, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ojciec synodalny nie tak dawno wybrany biskupem, należący do grupy osób bezpośrednio wybranych przez Papieża. A poza tym inni, wybrani przez poszczególne Konferencje Episkopatów: bp Rosario Rosario Vella, biskup Ambanja (Madagaskar); bp Bernardo Miguel Bastres Florence, biskup Punta Arenas (Chile); bp Ignazio Bedini, arcybiskup Ispahan (Iran) i Przewodniczący Konferencji Episkopatu; bp Malayappan Chinnappa, arcybiskup Madrasu i Mylapore (Indie) i bp Timothy Costelloe, arcybiskup Perth (Australia).

Wśród 10 zakonników znajduje się Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, Przewodniczący USG.

W charakterze ekspertów zostali zaproszeni: ks. Luiz Alves de Lima, ze Stowarzyszenia Katechetów Ameryki Łacińskiej (Brazylia); ks. Cleto Pavanetto, emerytowany profesor Wydziału Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie; zaś spośród Córek Maryi Wspomożycielki: s. Enrica Rosanna, była podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W grupie audytorów znajdują się: Matka Generalna Córek Maryi Wspomożyciel Yvonne Reungoat oraz ks. Renato De Guzmán, doradca Komisji Episkopatu ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego (ECCCE).

Także pod względem logistycznym nasze Zgromadzenie wniesie swój wkład. Odpowiedzialnym za sektor prasowy języka niemieckiego będzie ks. Markus Graulich, konsultor Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org

 


 

Inne informacje na temat Synodu Biskupów z dzisiejszego wydanie Radia Watykańskiego:

 

Papież na rozpoczęcie obrad Synodu Biskupów: by ewangelizować, trzeba mieć w sobie Boży ogień 


Wiara domaga się żarliwości, ognia, a musi wystrzegać się letniości, która dyskredytuje chrześcijaństwo. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu przed rozpoczęciem obrad Synodu Biskupów. Dzisiejszy dzień zgromadzenia ma charakter tzw. kongregacji generalnych. Sesję przedpołudniową poprzedziła modlitwa brewiarzowa, po której zgodnie ze zwyczajem głos zabrał Ojciec Święty.

Prowadząc rozważanie metodą lectio divina Papież skupił się na słowie „ewangelia” w jego lingwistycznym i teologicznym kontekście. Owa „dobra nowina” to nie tylko radosna dla człowieka wieść o czymś pozytywnym, ale również fakt, że sam Bóg przemówił. Jego słowo jest jednocześnie zbawczym dla człowieka czynem. Dowiadujemy się o tym dzięki Duchowi Świętemu, który jednocześnie gromadzi ludzi, tworząc Kościół i podtrzymując go w jedności i działaniu. Trzeba o tym pamiętać, gdy podejmuje się nową ewangelizację. To Duch ożywia serce, pozwala głosić i miłować.

„Chrześcijanin nie może być letni – stwierdził Papież. – Przed tym, jako największym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa, ostrzega Apokalipsa. Ta letniość bowiem dyskredytuje chrześcijaństwo. Tymczasem wiara powinna być w nas ogniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście ogarnia moje jestestwo i tak przechodzi na innych. To jest metoda ewangelizacji: prawda staje się we mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając drugich ogniem własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja, obecność Ewangelii, która nie jest już jedynie słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje”.

Benedykt XVI nawiązał też do twórczej symboliki ognia. W scenie zesłania Ducha Świętego ów ogień przyjmuje formę języków, czyli „inteligentnego żywiołu” budującego Kościół.

„Ogień jest światłem i ciepłem, siłą przemieniającą – powiedział Papież. – Ludzka kultura zaczyna się od chwili, w której człowiek zdobył ogień. Ogniem mogę niszczyć, ale i przekształcać, odnawiać. Ogień Boży to ogień przemieniający, ogień pasji, który owszem niszczy w nas to, co nie prowadzi do Boga, ale przede wszystkim przekształca, odnawia i stwarza nowego człowieka, staje się Bożym światłem”.

tc/ rv


Wprowadzenie relatora generalnego w obrady Synodu: sekularyzacja stwarza niedosyt, dlatego jest szansą dla nowej ewangelizacji

W obrady wprowadził relator generalny obecnego Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów kard. Donald Wuerl. Metropolita Waszyngtonu przypomniał centralne miejsce, jakie ma dla ewangelizacji osoba Chrystusa i Jego Ewangelia. Podkreślił przyniesiony przez Niego nowy styl życia i nowy sposób istnienia. Wskazał na znaczenie, jakie dla odnowy głoszenia Ewangelii ma nauczanie ostatnich Papieży i wydany przez Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego.
Mówiąc o aktualnej sytuacji, arcybiskup stolicy USA wskazał na dramatyczne zmiany w społeczeństwie, w tym na drastyczne zmniejszenie praktyk religijnych osób ochrzczonych. Zauważa się je nie tylko w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, ale i w niedawno ewangelizowanych przez misjonarzy. Wiąże się to również z niedostatkami katechizacji prowadzonej przez Kościół w latach 70. i 80. zeszłego wieku.

„Sekularyzacja ukształtowała dwa pokolenia katolików, którzy nie znają nawet podstawowych modlitw Kościoła – zauważył kard. Wuerl. – Wielu nie rozumie wartości uczestnictwa w Mszy, nie przystępuje do sakramentu pokuty i często straciło poczucie tajemnicy czy transcendencji jako mających rzeczywiste, dające się zweryfikować znaczenie. To wszystko jest w znacznej mierze skutkiem nieprzygotowania wiernych, by radzić sobie z kulturą, którą znamionuje sekularyzm, materializm oraz indywidualizm, jak Ojciec Święty wskazywał nieraz podczas swych licznych wizyt w świecie. Nie wszystkie jednak okoliczności naszych czasów są czarne. Jeśli można określić przyczyny czy przynajmniej okazje dzisiejszej negatywnej sytuacji, to można też stwierdzić coraz bardziej uznawaną odpowiedzieć pozytywną. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy byli wyobcowani z Kościoła, zauważa, że świat świecki nie daje właściwych odpowiedzi na odwieczne trudne pytania ludzkiego serca”.

W swej obszernej relacji wprowadzającej w synodalne obrady kard. Wuerl wskazał m.in. na znaczenie, jakie ma dla przekazywania wiary rodzina, tak dziś nieraz atakowana i wyśmiewana. Podkreślił potrzebę odnowienia ufności w prawdziwość naszej wiary i pragnienia dzielenia się nią z innymi. Przypomniał podstawy teologiczne nowej ewangelizacji, która nie może zagubić istotnych dla chrześcijaństwa prawd wiary.

Mówiąc o potrzebie świadectwa Ewangelii, relator generalny Synodu wspomniał postacie przeszłości będące tego przykładem. Wymienił także św. Maksymiliana Kolbego. Ponadto zwrócił uwagę na ewangelizacyjną rolę charyzmatów. Mówił o świadectwie sprawiedliwości opartym na katolickiej nauce społecznej oraz o ruchach i wspólnotach kościelnych, z których tytułem przykładu wspomniał trzy: Comunione e Liberazione, Opus Dei i Wspólnoty Neokatechumenalne.

ak/ rv


Synod Biskupów: ewangelizacyjna rola rodziny 

Ewangelizacyjna rola rodziny, podkreślona przez relatora Synodu, jest szczególnie widoczna w tych wspólnotach, gdzie katolicy stanowią mniejszość. Mówi o tym jeden z audytorów zgromadzenia, Michaił Fatiejew z Rosji. „Bardzo mi się spodobało, że kard. Donald Wuerl wiele miejsca poświęcił w swoim wystąpieniu rodzinie, mówiąc, że rodzina jest początkiem i istotą nowej ewangelizacji – stwierdził rosyjski dziennikarz katolicki. – Mówię to jako człowiek żonaty, bowiem problem przekazania wiary następnemu pokoleniu jest bardzo istotny również w Rosji. Większość katolików w moim kraju to katolicy w pierwszym pokoleniu. Tak jest przynajmniej w większych miastach, jak Petersburg, z którego pochodzę. I właśnie skupienie uwagi na rodzinie i na przekazywaniu wiary w rodzinie jest bardzo ważne i istotne dla Rosji”.

mz, tc/ rv


Polscy kardynałowie o Synodzie Biskupów: nowa ewangelizacja to sprawa poważna; wynika z papieskiej diagnozy o stanie wiary 

W rozpoczętym dziś Synodzie Biskupów biorą udział także polscy hierarchowie: kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz oraz arcybiskupi Stanisław Gądecki i Józef Michalik.

Metropolita krakowski oczekuje, że wydarzenie to przyczyni się do ożywienia wiary w zachodnich Kościołach: „Sprawa jest ważna. Ludzie, zwłaszcza w Europie, odchodzą od Jezusa Chrystusa, od wiary w Pana Boga. Więc mamy nadzieję, że ten Synod wytyczy drogi duszpasterstwa współczesnego człowieka, aby ukazać mu piękno wiary. Ukazać mu Chrystusa, który nic nie zabiera, a wszystko daje”.

Z kolei kard. Nycz podkreśla, że decyzja o zwołaniu Synodu jest następstwem postawionej przez Benedykta XVI diagnozy o współczesnym stanie wiary: „Wpisuje się z jednej strony jako odpowiedź na to, o czym Papież od samego początku pontyfikatu mówi, zwłaszcza adresując to do krajów Europy, gdy apeluje o wiarę. Nawet przestrzega Kościoły w poszczególnych krajach przed tym, że mogą być wspaniałe struktury: charytatywne, społeczne, kulturalne, szkolnictwo, ale jeżeli ta potężna rzeka charytatywności nie będzie miała źródła, to wyschnie”.

mz/ rv

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda