Szwajcaria: Nowa biografia św. Wincentego Pallottiego

„Przesłanie Wincentego Pallottiego to pełnomocnictwo dane każdemu, aby stale i na nowo realizował boży plan miłości”– mówi ks. Adrian Willi o życiu człowieka, który stał się prekursorem w czasach przełomu.

Z okazji 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego przez papieża Jana XXIII wydawnictwo Kösel przygotowało nową biografię Świętego.

W rozmowie z Redakcją biuletynu „Alles Pallotti” ks. Adrian Willi, przełożony szwajcarskiej prowincji pallotynów i wydawca książki, mówi o zupełnie innej historii Świętego.

– Jak doszło do powstania biografii?

Jako wspólnota pallotyńska uznaliśmy za ważne i nawet konieczne publikację aktualnej biografii naszego Założyciela w języku niemieckim, aby w ten sposób uczcić 50. rocznicę jego kanonizacji. Dla papieża-reformatora, jakim był Jan XXIII życie i działalność tego Bożego Męża było ważnym znakiem dla rozpoczynającego się wówczas II Soboru Watykańskiego. Właśnie pod tym kątem biografia przybliża nam postać W. Pallottiego. Z jej lektury dowiemy się wielu interesujących i frapujących szczegółów z życia Świętego Rzymianina. Spotkamy perłę osobowości i będziemy mogli dokonać jej krytycznej oceny przez pryzmat ducha współczesnych czasów.

– Dlaczego życie Wincentego Pallottiego może interesować także współczesnego człowieka?

Możemy znaleźć wiele paraleli pomiędzy czasami współczesnymi, a epoką w której żył W. Pallotti: oświecenie, sekularyzacja, obumarcie starych form i poszukiwanie nowych. Przełomy w życiu społeczeństwa i Kościoła na początku XIX wieku miały nawet bardziej dramatyczny przebieg. Wincenty Pallotti jawi się nam jako odnowiciel, człowiek, który nigdy nie rezygnuje, nie ucieka w świat fikcji i wyimaginowanych idei, ale który dokładnie się przygląda, odkrywając nowe możliwości i robiąc z nich użytek.

– Dlaczego autorką jest Vreni Merz?

Chcieliśmy, aby był to ktoś nie „obciążony”, tzn. z neutralnego kręgu. Ponadto spojrzenie kobiety na postać Świętego wydawało się bardzo interesujące. Vreni Merz, która z powodu nagłej śmierci, w październiku ubiegłego roku, nie mogła być świadkiem publikacji swojej książki, starała się budować pomost pomiędzy sacrum i profanum, konserwatyzmem i postępem, pierwiastkiem męskim i kobiecym.

– Co nowego niesie ze sobą biografia Vreni Merz?

Większość biografii o Wincentym Pallottim zostało napisanych przez pallotynów, aby przyspieszyć jego kanonizację. Spotykamy w nich obrazy, wzorce zachowania, wyobrażenia, w których nie chodzi tak o samego Wincentego Pallottiego, co o pragnienie, aby jego obraz odpowiadał ideałowi osoby świętej. I tak wielu biografów podkreśla ascetyzm życia Świętego, natomiast to, co postępowe, nowoczesne, będące symbolem wnikliwej i bardzo żywej obecności „pośród świata” spychane jest na drugi plan. W nowej biografii styl ten jest nieobecny.

– Wydawnictwo umieściło na obwolucie słowa: „fascynujące i zaskakujące, dla współczesnego człowieka niekiedy anachroniczne treści….” czy może ksiądz to zinterpretować?

Zaskakujące jest na przykład to, że Wincentemu Pallottiemu zawsze udawało się docierać do wszystkich kręgów społecznych i kościelnych: od żebraków na rogu ulicy, po pokoje pałacu papieskiego. Fascynująca jest jego uniwersalna wizja Kościoła: wszyscy bez wyjątku zostali powołani; wszyscy stanowią Kościół bez względu na stan. Chodziło mu o cały świat; o zbawienie świata. Pod tym względem Wincenty Pallotti działał jako opętany. Obco na pewno brzmią formy jego pobożności, niekiedy jego język, jego modlitwy, radykalizm, „mistyka cierpienia”. Moim zdaniem autorce udało się nadać tym rzeczom właściwe znaczenie i umieścić je w apostolskiej wizji naszego Założyciela.

– Jakie znaczenie dla Księdza ma kanonizacja W. Pallottiego?

Gdy słucham moich współbraci, świadków wydarzeń sprzed 50 laty, słyszę relacje pełne euforii. Ja osobiście nie odczuwam takiej ekscytacji. Jednak przygotowania do jubileuszu i moje intensywne studia postaci Świętego, jego tekstów, pogłębiły i na nowo ożywiają moją miłości do Założyciela mojego Stowarzyszenia. Stale przeżywam wewnętrzne poruszenie jego tekstami i uświadamiam sobie, iż nasza praca oraz modlitwy noszą jego ducha.

– Do kogo skierowana jest biografia?

Książka jest dla tych, którzy lubią słuchać, którzy są otwarci na świadectwo miłości, których interesuje to, co było z uwagi na to, co jest. Książka zawiera fragmenty narracyjne, dokumentalne i dialogowe. Prowadzi czytelników ze świata Wincentego Pallottiego do ich własnego. Język lektury jest prosty i przejrzysty, ale pełen metafor i zachęty do refleksji. Bardzo przyjazny dla czytelnika.

– Jakie jest jej przesłanie?

Wincenty Pallotti zachęca nas do odkrycia własnego charyzmatu i do realizowania go w swoim życiu. Więcej, jego przesłanie to pełnomocnictwo dane każdemu, aby stale i na nowo urzeczywistniał w swoim życiu boży plan miłości. Życzę sobie, aby jak najwięcej osób wzięło tę książkę do ręki!

VRENI MERZ: VINZENZ PALLOTTI – EIN LEIDENSCHAFTLICHES LEBEN

Kösel-Verlag, München 2012, Wydawca ks. Adrian Willi SAC, 192 stron, zdjęcia Michael Meier, 16,99,- EUR.

Z wielką sympatią Vreni Merz opowiada o życiu Wincentego Pallottiego. O tym z jak wielką otwartością reagował on na przemiany w społeczeństwie i w Kościele czasów jemu współczesnych. Z jak wielką wnikliwością i szacunkiem rozpoznawał potencjał osób świeckich, których wiedzę i umiejętności postanowił „zagospodarować dla dobra i rozwoju Kościoła oraz społeczeństwa”. „Wszyscy są apostołami!” – to zdanie opisuje charyzmat Świętego.

W swojej książce Vreni Merz opisuje także rzeczy mniej znane, fascynujące i zaskakujące, niektóre dla współczesnego człowieka brzmiące dość obco.

Sama autorka nie doczekała publikacji swojego dzieła. Zmarła nagle w październiku ubiegłego roku na chorobę nowotworową.

Tłum.: Urszula Siniarska
„Alles Pallotti”, grudzień 2012 r.

Za: InfoSAC 14/12/2012 [42]