Ukraina: 20 lat obecności chrystusowców w Mikołajewie

W niedzielę, 18 grudnia w Mikołajewie na Ukrainie odbyły się w uroczystości z okazji 20. rocznicy sprawowania pierwszej oficjalnej Mszy Świętej przez naszego współbrata ks. Karola Twarowskiego – pierwszego proboszcza parafii pw. św. Józefa w Mikołajewie.

Uroczystości poprzedzone były trzydniowymi rekolekcjami w obecności peregrynującej po diecezji figury Matki Bożej Fatimskiej. Tak przygotowani parafianie podczas godzinnej adoracji dziękowali Bogu za 20 lat istnienia życia parafialnego.

Punktualnie o 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem pasterza diecezji – ks. bpa Bronisława Bernackiego. W uroczystości wziął udział wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. Mimo niedogodnej pory dnia w liturgii uczestniczyło także ponad dziesięciu kapłanów z sąsiednich parafii. W czasie liturgii odbyło się uroczyste wprowadzenie czterech ministrantów w posługę lektorską.

Po Mszy Świętej słowa uznania i podziękowania za aktywny udział parafii w życiu miasta wyrazili przedstawiciele magistratu. Swoją radością podzielili się także przedstawiciele różnych wyznań – prawosławni kijowskiego patriarchatu, grekokatolicy i przedstawiciele protestanckich kościołów.

Następnym punktem programu był koncert pieśni religijnych zakończony wspólnym spotkaniem na plebanii. Dostojni goście wymienili jeszcze swoje wrażenia podczas obiadu zorganizowanego w restauracji specjalizującej się w miejscowej kuchni. Całość spotkania zakończyła się późnym popołudniem kawą na plebanii.

ks. Piotr Brotoń TChr
proboszcz w Mikołajewie

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl