VIII Pallotyński Kongres Misyjny – Kigali, Rwanda, 24 lutego – 1 marca 2014 r.

VIII Pallotyński Kongres Misyjny, którego temat brzmiał: „Ożywiać wiarę i rozpalać miłość: prorocki wymiar Kościoła w Afryce”, został oficjalnie otwarty 24 lutego 2014 r. w Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Kigali w Rwandzie. Wzięło w nim udział dwadzieścia osób z czterech kontynentów (Afryki, Ameryki, Azji i Europy) oraz z pallotyńskich jednostek (prowincji, regii i delegatur).

Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Kigali w RwandzieW sobotę, 23 lutego, po niedzielnej Mszy św. w parafii św. Wincentego Pallottiego na Gikondo w Kigali, której przewodniczył przełożony Regii Świętej Rodziny ks. Romuald Uzabumwana, uczestnicy mogli zwiedzić kilka ważnych miejsc w stolicy Rwandy. W niedzielę wieczorem ks. Stanislaw Filipek, sekretarz ds. misji w Rwandzie i Dem. Rep. Konga, przekazał kilka praktycznych uwag i przedstawił uczestników.

W poniedziałek rano, 24 lutego, na rozpoczęcie Kongresu, ks. Romuald Uzabumwana wygłosił słowa powitania. Następnie słowo wstępne do zebranych skierował nowy sekretarz generalny ds. misji, ks. Jean Bertrand Etoundi, a po nim ks. pierwszy radca generalny Adam Golec. Wszystkie trzy wygłoszone mowy podkreślały wagę Kongresu Misyjnego, który po raz pierwszy odbywa się w Afryce, w Rwandzie, nazywanej „krajem tysiąca wzgórz, tysiąca problemów i tysiąca rozwiązań”. Mówcy wypunktowali wyzwania misyjne w Afryce i na całym świecie, przed jakimi stoi cała pallotyńska wspólnota Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie, abp Luciano RussoPopołudnie poświęcono było duchowej refleksji, którą poprowadził ks. Romuald Uzabumwana. Dotyczyła ona sposobów i strategii, jakie należy podjąć, by we współczesnym świecie być świadkiem i apostołem nadziei. Poniedziałkowa Msza św. odbyła się pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie, abp Luciano Russo, który docenił apostolską działalność Rodziny Pallotyńskiej. We Mszy św. – poza uczestnikami Kongresu – uczestniczyły trzy pallotyńskie wspólnoty z Kigali: dwie wspólnoty Stowarzyszenia oraz wspólnota Sióstr Pallotynek Misjonarek.

We wtorek 25 lutego i we środę 26 lutego 2014 r., uczestnicy VIII Pallotyńskiego Kongresu Misyjnego mieli okazję bliżej poznać Afrykę, życie Kościoła lokalnego oraz dotychczasowy wkład Rodziny Pallotyńskiej w rozwój apostolskiego charyzmatu na ziemi afrykańskiej w kontekście przyszłego rozwoju Kościoła na tym kontynencie.

Prof. Faustin Nyombarire, rwandyjski ksiądz i rektor politechniki w Byumba w Rwandzie, w prelekcji wygłoszonej we wtorek rano przeanalizował liczne wyzwania, jakie stoją przed Kościołem w Afryce: problem tożsamości, różnorodności kulturowej, społeczno-kulturowej kruchości, zawiłości politycznych, rozwój Kościoła raczej ad extra(na zewnątrz), niż ad intra (do wewnątrz). Prelegent wskazał kilka priorytetów w procesie radzenia sobie z wyżej wymienionymi problememi we współczesnej Afryce: tożsamość kulturowa, prymat mistycyzmu (bliskiej relacji z Bogiem) nad moralizowaniem, ewangelizacji nad „sakramentalizacją”, wspólnoty nad strukturami. Na koniec wskazał miejsca profetycznej obecności Kościoła w Afryce, którymi są: liturgia, dzieła dobroczynne, inkulturacja i odczytywanie znaków czasu.

Drugi prelegent z Kamerunu, a zarazem nowy sekretarz generalny ds. misji, ks. Jean Bertrand Etoundi, przemawiając podczas porannej sesji we środę 26 lutego, przedstawił sytuację Kościoła w Afryce w świetle pallotyńskiego charyzmatu. Przyznał, że sytuacja Kościoła w Afryce jest skomplikowana, można w niej dostrzec pozytywne znaki świadczące o dojrzałości, bogactwie i witalności, ale też rzeczy negatywne, którym trzeba zaradzić. Przedstawił pallotyński charyzmat jako misyjny w swej istocie. Zilustrował jego rozwój i znaczenie dla Afryki. Stwierdził, że nasz charyzmat, obecny w Afryce od niemal 125 lat, dobrze się rozwijał dzięki misyjnemu zaangażowaniu pierwszych misjonarzy z Niemiec, Irlandii i Polski, do których obecnie dołączyli duszpasterze z Afryki, Brazylii i Indii. Na koniec podał kilka propozycji na to, jak zapewnić, by pallotyński charyzmat głęboko zakorzenił się w Afryce i odpowiadał na aktualne potrzeby jej mieszkańców.

VIII PALLOTYŃSKI KONGRES MISYJNYPraca w grupach językowych i prezentacje sekretarzy misyjnych z różnych pallotyńskich jednostek pozwoliły na wymianę myśli i głębszą refleksję nad rzeczywistością misyjną.

We środę po południu odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kabuga, w pobliżu Kigali. Liturgia Eucharystyczna z udziałem wiernych i wspólnot religijnych z Kabuga, kolacja oraz wieczorna rekreacja pozwoliły uczestnikom Kongresu podziwiać bogactwo rwandyjskiej kultury.

27 lutego, ks. Jerzy Limanówka (WA), zastępca sekretarza ds. misji Prowincji Chrystusa Króla (WA) i jednocześnie prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI.pl przedstawił referat dotyczący pallotyńskiego wolontariatu misyjnego i jego znaczenia dla Rodziny Pallotyńskiej. Tego samego dnia ks. Thirumala Reddy Rayappa (BA), sekretarz ds. misji Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (BA) i członek Sekretariatu Generalnego ds. Misji poddał refleksji Statuty Sekretariatów ds. Misji. Mówił o różnorodności relacji, jakie łączą Sekretariat Generalny, Radę Generalną i sekretariaty prowincjalne i regionalne. Po tej refleksji, siostra Marta Litawa SAC, pracująca w Regii rwandyjsko-kongijskiej przedstawiła referat dotyczący apostolstwa Sióstr Pallotynek Misjonarek w Afryce, który obejmuje trzy główne obszary: zdrowie, edukację i działalność społeczno-duszpasterską.

Następnie, po dyskusjach w grupach językowych, na wspólnym forum przyjęto kilka rekomendacji: rewizja Statutów Sekretariatów ds. Misji, istota świętowania „pallotyńskiej niedzieli misyjnej”, powołanie grupy odpowiedzialnej za realizację określonych projektów misyjnych, włączenie do Statutów kwestii „pallotyńskiego wolontariatu misyjnego” i współpraca między pallotyńskimi jednostkami, działającymi w Afryce.

28 lutego, uczestnicy Kongresu wybrali się do sanktuarium w Kibeho. Tam wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył biskup Kabgai i przewodniczący Konferencji Episkopatu Rwandy, JE Smaragde Mbonyntege.

Po powrocie do Kigali, był czas na zwiedzanie International Introduction w Butare, Centrum Miłosierdzia Bożego oraz wizytę w pallotyńskiej wspólnocie w Ruhango.

W sobotę, 1 marca, ks. Adam Golec i ks. Jerzy Limanówka przedstawili przesłanie końcowe Kongresu. Wskazali ważne obszary działalności misyjnej, na których zdaniem uczestników należy obecnie szczególnie skupić się. Chodzi m.in. o: współpracę z osobami świeckimi, wolontariat, pojednanie i miłosierdzie, wzajemną współpracę i rozwijanie duchowości.

Za: www.pallotyni.org