Wieści z Kongresu ZAK

pallotyni.plGodz. 6.30 rano. W Mariapolis-Ginetta, oddalonym ok. 50 km od São Paulo, wschodzi słońce. Za nami pierwszy dzień III Kongresu Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Biorą w nim udział 154 osoby, w większości kobiety. Oprócz Brazylijczyków, którzy przybyli do Mariapolis, pokonując nawet 3 tys. kilometrów, Ameryka Południowa reprezentowana jest przez kilkunastu Argentyńczyków, Boliwijczyków, Urugwajczyków, Wenezuelczyków i Kolumbijczyków. Stany Zjednoczone, Niemcy i Irlandia to „wielcy nieobecni”. Jest natomiast 9-osobowa grupa z Wybrzeża Kości Słoniowej, a także przedstawiciele z Australii, Kanady i Indii.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem powitań, orędzi, prezentacji. Mszy św. na rozpoczęcie kongresu przewodniczył arcybiskup São Paulo, kard. Odilo Scherer. Towarzyszył mu biskup pomocniczy tej diecezji, pallotyn o korzeniach japońskich, ks. Julio Endi Akamine. Oficjalnego otwarcia kongresu dokonali sukcesywnie Dario Ivatiuk, przewodniczący KRK ZAK w Brazylii, matka Ivete Garlet, przełożona generalna Sióstr Apostolstwa Katolickiego, s. Izabela Świerad, przełożona generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ks. Jakub Nampudakam, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ten ostatni, przemawiał również w roli asystenta kościelnego ZAK. W godzinach popołudniowych, zabrała głos nowa przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacujnej ZAK, Donatella Acerbi. Swoje wystąpienie podzieliła na 3 części: wdzięczność za spuściznę, odważny wgląd w rzeczywistość, spojrzenie z nadzieją na przyszłość.

Ostatnia część popołudniowej sesji poświęcona była prezentacji o życiu i działalności Zjednoczenia w Brazylii, Polsce, Indiach, Italii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kanadzie i Australii. Pierwszy dzień Kongresu zakończyliśmy godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której – podobnie jak we wszystkich innych momentach modlitwy i rekereacji – przygrywał 10-osobowy zespół muzyczny z parafii św. Wincentego Pallottiego z regionu Parana.

Z braterskimi pozdrowieniami,
Reprezentanci ZAK z Polski i Słowacji

Za: www.pallotyni.pl