Wizytacja Generalna Prowincji Polskiej Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

W dniach 10.10. – 05.11.2012 r. w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza Prowincji Polskiej odbyła się Wizytacja Generalna. Radne generalne s. M. Celine Cunha (Wikaria generalna) oraz s. M. Anetta Szczykutowicz wizytowały poszczególne domy, podczas których były przeprowadzane spotkania formacyjne we wspólnotach jak również spotkania indywidualne z siostrami. Ostatni etap wizytacji przeprowadziła Matka Generalna M. Regina Cesarato, która odwiedziła także wspólnoty w Częstochowie, gdzie między innymi spotkała się z chorymi siostrami. Uczestniczyłyśmy także we Mszy św. na Jasnej Górze w intencji Matki i całego Zgromadzenia. Ostatnim punktem wizytacji było spotkanie i formacja nowo mianowanego Zarządu Prowincjalnego oraz przekazanie oficjalnie tej posługi dla Przełożonej prowincjalnej s. M. Cecylii Wilk oraz jej radnych s. M. Urszuli Makar, s. M. Magdaleny Suszek, s. M. Ancilli Szymaniec i s. M. Violetty Tarka.

Ceremonia ta odbyła się podczas uroczystych nieszporów w niedzielę 4 listopada.

Źródło: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza