Włochy: Zakonnicy i nowa ewangelizacja

Pozostając w kręgu tematycznym XIII synodu biskupów, Włoska Konferencja Wyższych Przełożonych, zgromadzona w dniach 5-9 listopada 2012, obrała jako temat studium i refleksji: „Czas nowej ewangelizacji: odpowiedzialność zakonników”. 

We wprowadzeniu do obrad Sekretarz Generalny, br. Fidenzo Volpi OFMCap, podzielił temat na cztery części. Podkreślają one znaczenie użycia określenia „nowa ewangelizacja” w odniesieniu do języka, metodologii i odrodzonego entuzjazmu, które byłyby w stanie tworzyć res nova dla autentycznej głoszenia Dobrej Nowiny, poruszającego całe ludzkie doświadczenie. Przełożeni postawili na pierwszym miejscu odpowiedzialność zgromadzeń zakonnych, które poprzez działalność w dziedzinie edukacji, służby zdrowia, opieki duszpasterskiej i dzieł miłosierdzia wyrażają misję specyficzną dla swojego charyzmatu. Misja ta jest znakiem ewangelicznej rzeczywistości w świecie. Wyraża się ona także poprzez laboratoria skutecznego działania i świadectwo chrześcijańskie.

Podczas obrad podejmowano tematy zawarte w Instrumentum laboris, w szczególności pierwsze głoszenie misyjne, drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego, katechumenat pochrzcielny i sakrament bierzmowania. Katecheza, wychowanie, odpowiedź na szeroką potrzebę i niedobór zdrowych relacji w rodzinie i w szkole, pozostają priorytetami odnowionej działalności duszpasterskiej, którą zgromadzenia zakonne wykonują w Kościele.

W spotkaniu uczestniczył także Minister Generalny Zakonu Kapucynów, br. Mauro Jöhri, który podzielił się swoimi wrażeniami z synodu, w szczególności na temat wkładu życia zakonnego w nową ewangelizację. Według br. Mauro, „Synod potwierdził dobro struktury kościelnej, polecając jednak jej wzmocnienie przez nowe formy duszpasterskie. Podkreślono jeszcze bardziej znaczenie parafii i sakramentów, ze szczególnym wskazaniem na sakrament pojednania. Tym, co przede wszystkim musi leżeć u podstaw nowej ewangelizacji jest pokora i świadomość, że Kościół codziennie traci wiernych. Wystarczy wspomnieć na przykład o niektórych częściach Francji, które dzisiaj są dalekie od chrześcijaństwa. (…) Prawdziwym wyzwaniem dla wspólnoty kościelnej”, kontynuował Minister Generalny, „jest przejście od słów do konkretów i staranie się, by po licznych dyskusjach nowa ewangelizacja nie stała się martwą i szybko zapomnianą literą”.

Źródło: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów/BICI nr 259, grudzień 2012 

Za: www.kapucyni.pl