Wspólnota OFM w liczbach

W dniu 31. grudnia 2011 było 14 067 Braci Mniejszych.

W szczegółach: postulanci – 592 (nie są liczeni do liczby ogólnej); nowicjusze – 365; profesi czasowi – 1 380 (klerycy – 982; junioryści – 162; pozostali – 236); profesi wieczyści – 12 322 (kapłani – 9 618; diakoni stali – 63; klerycy – 451; bracia – 2 076). Kardynałowie – 6, arcybiskupi i biskupi – 108. W ciągu roku zmarło 284 naszych współbraci.

Bracia Mniejsi są obecni w 110 krajach: Afryka i Bliski Wschód – 1088; Ameryka Środkowa – 3 374; Ameryka Południowa – 1 423; Azja i Oceania –  1 374; Europa Zachodnia – 4 366; Europa Wschodnia – 2 442.
Wspólnota zakonna dzieli się na 99 prowincji, 7 kustodii niezależnych i 7 jednostek zależnych od Ministra generalnego; 14 konferencji prowincji i 3 unie konferencji (Azja i Oceania – FCAO, Ameryka Środkowa – UCLAF, Europa – UFME).

Statystyki nie są elementem istotnym w ocenie jakości naszego życia, ale „okazją” do refleksji, jedną z wielu, nad ewangelicznym znaczeniem naszego życia franciszkańskiego: czy ukazuje ono Ewangelię wg Reguły pozostawionej nam przez Franciszka? Czy „przemawia” do współczesnego człowieka? Czy jest „widoczne”, wiarygodne, wymowne?
(por. J. R. Carballo, Lettera ai giovani Frati under ten, n. 19, 8 maggio 2012)

Źródło: www.fraternitasofm.blogspot.com