Home WiadomościZe Świata XXX Dni Duchowości: Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej

XXX Dni Duchowości: Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej

Redakcja

Na zakończenie XXX edycji Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej (GSFS) złożyły się prezentacja i wręczenie “Karty Tożsamości Rodziny Salezjańskiej”. Na jej przekazaniu byli obecni przedstawiciele różnych grup, zakonnicy i świeccy, którzy inspirują się Księdzem Bosko.

Znacząca była edycja 2012 Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, ponieważ było to pierwsze tak znaczące spotkanie w trzyleciu przygotowania do urodzin Księdza Bosko (1815-2015). Obrady tych czterech dni, odwołujące się do tematu Wiązanki 2012, dostarczyły materiałów i okazji, by poznać, przestudiować i pogłębić postać Księdza Bosko, pozwalających go bardziej naśladować w jego misji apostolskiej, do której są wezwane poszczególne grupy Rodziny Salezjańskiej.

Wczoraj, obrady zaczęły się Mszą świętą, której przewodniczył Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Pascual Chávez Villanueva. Szczęśliwie zbiegło się to z liturgicznym wspomnienieniem Laury Vicuña, wychowanki Córek Maryi Wspomożycielki – “jednego z najpiękniejszych kwiatów naszej rodziny” – jak ją określił Przełożony Generalny w czasie kazania – która rozumiała i żyła Ewangelią Jezusa.

“W społeczeństwie, które charakteryzuje się zawsze i coraz bardziej egoizmem i poszukiwaniem własnego zrealizowania się, przykład Laury Vicuña jest prorocki i wymowny: nie możemy go przemilczeć tylko dlatego, że nie idzie za kryteriami mody” – stwierdził ks. Chávez. “Bycie nastolatkiem nie jest wymówką, by stać się świętym: wystarczy osiągnąć tę dojrzałość, która rodzi miłość chrześcijańską; dojrzałość nie jest kwestią lat, ale mądrości Bożej”.

Potem, w Auli Wielkiej “Salesianum” miała miejsce celebracja Słowa, którą prowadził ks. Guido Novella. Modlitwa, ubogacona znakami i symbolami, wprowadziła w prezentację i dzielenie się pracą w grupach.

Słowo na zakończenie należało do Przełożonego Generalnego, który w krótkim zarysie przedstawił “Kartę Tożsamości Rodziny Salezjańskiej” – dokument, który był zapowiedziany prawie dwa lata temu, a który został w końc sfinalizowany po długim procesie opracowania, rewizji, dzielenia się, z uwzględnieniem głównych opini, jakie napłynęły ze strony Rad poszczególnych grup; został on oficjalnie przekazany w dniu wczorajszym, 22 stycznia.

Dało się odczuć ogólne zadowolenie uczestników oraz grupy, która była odpowiedzialna za koordynację i animację. Wydarzenie to, które w ostatnich latach się konsoliduje, spotyka się z coraz większym konsensusem i liczbą zgłoszeń; potwierdza to informacja „nie ma miejsc”, która daje znać o sobie wkrótce po otwarciu zapisów.

Odnowiona współpraca pomiędzy grupą koordynacji i animacji GSFS, Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej i Missioni Don Bosco – doprowadziła do uruchomienia, drogą on-line, strony, która, stale aktualizowana, czyni dostępnymi treści prelekcji, video-syntezy poszczególnych dni, pomoce do nabożeństw liturgicznych i modlitw oraz zdjęcia. Cały ten materiał jest w posiadaniu różnych grup, które mogą go wykorzystać do animacji i przeprowadzania spotkań formacyjnych, modlitewnych i realizacji pracy duszpasterskiej. Z chwilą zakończenia tego spotkania, rozpoczyna się zaangażowanie Rodziny Salezjańskiej, by lepiej poznać i naśladować Księdza Bosko, czyniąc młodzież misją własnego życia. (Video)

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org


Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej

W ramach Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej została zaprezentowana i oficjalnie przekazana w dniu wczorajszym, 22 stycznia, „Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej” – dokument, który pozwoli poszczególnym grupom i salezjanom poznać i upodobnić się do Ks. Bosko, a także wzmocnić więzi komunii i zaangażowania w misji duszpasterskiej. „Karta Charyzmatycznej Tożsamości Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko” jest owocem rozległego i szerokiego włączenia się wszystkich grup.

Dokument roboczy “Karty” został oficjalnie zaprezentowany przez samego ks. Cháveza na zakończenie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w 2010 r. Był on potrzebny, aby Rodzina Salezjańska mogła zostać uznana w Kościele jako duchowy i apostolski ruch, anagażujący się na rzecz zbawienia młodzieży.

Został on przekazany Radom Instytutów, Zgromadzeń i Stowarzyszeń, które tworzą Rodzinę Salezjańską, aby te mogły go uczynić przedmiotem studium i wymiany opinii, a także – wysunąć propozycje, wprowadzić poprawki i uzupełnienia. Te sugestie zostały uwzględnione i włączone w drugi dokument roboczy – zaprezentowany w czasie Światowej Konsulty Rodziny Salezjańskiej, pod koniec maja 2011. Ten został później przekazany różnym grupom celem dokonania ostatnich poprawek.

Wczoraj, 22 stycznia, na zakończenie XXX edycji Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej Przełożony Generalny oficjalnie przedstawił ten dokument. W ceremonii jego przekazania uczestniczyli odpowiedzialni – albo ich reprezentanci – z prawie wszystkich grup tworzących Rodzinę Salezjańską; byli także obecni niektórzy z założycieli grup, jak np. Guido Pedroni – ze Wspólnoty “Missione di Don Bosco” i ks. Joseph D’Souza – z “The Disciples”.

“Karta Tożsamości gromadzi refleksję i doświadczenie, jakie dojrzewały w ostatnich latach, począwszy od dwóch poprzednich “Kart”, poświęconych jedności i posłannictwu Rodziny Salezjańskiej” – pisze ks. Chávez w prezentacji. “Te uwagi zostały włączone w ten nowy tekst, uwzględniając zasadnicze sugestie. Istotnie, w tej nowej “Karcie” zostały opisane znamienne i charakterystyczne elementy Rodziny Salezjańskiej, czy też aspekty, które możemy spotkać w prawie wszystkich Grupach, czyniąc możliwym różne sposoby wymiany doświadczeń, współpracę i zaznaczenie obecności w terenie”.

“Tym, co składa się na treść tej trzeciej „Karty”, zawierającej i integrującej dwie poprzednie, jest charyzmatyczna tożsamość Rodziny Salezjańskiej, a więc to wszystko, co odnosi się do posłannictwa, ducha, relacji, formacji, metod wychowania i ewangelizacji” – uściśla Przełożony Generalny. „Oczywiście, także historia charyzmatu, rozumiana w swoich początkach i swoim rozwoju, stanowi część tożsamości. Istotnie, tożsamość bez pamięci, nie mając korzeni, jest pozbawiona przyszłości. Dlatego też „Karta” zbiera doświadczenie różnych Grup Rodziny Salezjańskiej, zarysowując, syntetycznie, tę tożsamość charyzmatu salezjańskiego, która jest dziedzictwem wszystkich”.

Dokument jest dostępny, na chwilę obecną tylko w języku włoskim, na stronie sdb.org.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda