Home WiadomościZe Świata Zakończył się 4. Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników

Zakończył się 4. Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników

Redakcja

4. Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników, który zgromadził około 250 delegatów, na spotkaniu rewizji i zatwierdzenia Programu Życia Apostolskiego (PŻA), zakończyl się 11 listopada. Na czele Stowarzyszenia, po raz pierwszy, stanęła kobieta: Noemi Bertola. Mocna jest zachęta Przełożonego Generalnego do tego, aby stać się protagonistami życia społecznego, politycznego i kulturowego: “Trzeba wyjść z zakrystii!”.

W sobotę po południu, w czasie ogólnej sesji na forum zgromadzenia Przełożony Generalny powołał Noemi Bertola na znaczący i wymagający urząd Koordynatora Światowego Stowarzysznia na najbliższe sześć lat. Pani Bertola, była wychowanka Córek Maryi Wspomożycielki, będzie wspierana przez Konsultę Światową w rozpoznawaniu znaków czasu i odpowiadaniu na współczesne wyzwania, czyniąc to z odwagą duszpasterską, jaka charakteryzowała Ks. Bosko.

Nowy Statut, przyjęty jednomyślnie przez uczestników, jest Programem Życia Apostolskiego i pomoże Stowarzyszniu zapewnić wierność charyzmatowi świętego założyciela. Trzydzieści tysięcy Salezjanów Współpracowników składa się na 11 Regionów: Włoch-Bliskiego Wschodu-Malty, Iberyjskim, Europy Środkowo-Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Wschodniej-Oceanii, Azji Południowej, Afryki-Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej-Stożka Południowego, Ameryki Środkowej i Północnej, Brazylii, Pacyfiku Karaibów. Każdy z tych Regionów jest reprezentowany przez Radcę światowego, a wszyscy oni tworzą Konsultę Światową.Kongres odzwierciedlił uniwersalność Rodziny Salezjańskiej. Były reprezentowane wszystkie kontynenty i wszystkie kraje, w których Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki udzielają się na rzecz edukacji ludzkiej i chrześcijańskiej młodzieży. Konteksty są rozmaite i wyzwania różnorodne. Świeccy Rodziny Salezjańskiej są tego świadomi, ale stawiają czoła wyzwaniom z pozytywnym nastawieniem, ponieważ wierzą w młodych i w ich możliwości czynienia dobra. Całe posłannictwo salezjańskie ma na celu ożywienie, rozwój, aż po doprowadzenie do dojrzałości, możliwości tkwiących w ludziach młodych, często ukrytych lub zduszonych.Salezjanie Współpracownicy, zachęceni ciepłymi i prorockimi słowami Przełożonego Generalnego, potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz tworzenie szerokiego ruchu osób, które wierzą w Boga i przez to oddają wszystkie swoje siły na rzecz odnowy społeczeństwa i Kościoła. Ks. Bosko wybrał edukację zasadzającą się na miłości, jako pewnej drodze wprowadzania prawdziwych i trwałych zmian. Mężczyzni i kobiety różnych kultur i ras rozpoznają się w charyzmacie Ks. Bosko. Ks. Bosko we wprowadzeniu do Regulaminów napisał: “Współpracownicy salezjańscy, czyli praktyczny sposób przynoszący korzyść dobrym obyczajom i społeczeństwu obywatelskiemu”. Chodzi o współczesne przełożenie znaczenia tych słów. Przełożony Generalny kilkakrotnie zaapelował do zgromadzonych: “Wyjdźcie z zakrystii!”.Pozdrawiając uczestników, nowa Koordynatorka Światowa powiedziała: “Jestem pewna, że długa i solidna praca, jaką zrealizowali wszyscy Salezjanie Współpracownicy na świecie w odniesieniu do rewizji Programu Życia Apostolskiego, zakończona w tych dniach konstruktywnej wymiany opinii i obrad, bardziej przybliżyła nas do tego wzorca. Każdy z nas, po powrocie do swoich ośrodków, będzie się angażować, z odnowionym entuzjazmem, na rzecz osiągnięcia tego celu”.

Na ANSchannel dostępne jest krótkie video podsumowujące ten Kongres.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda