Home WiadomościZe Świata Bracia Mniejsi Konwentualni Prowincji Krakowskiej: Dwa nowe klasztory na Ukrainie

Bracia Mniejsi Konwentualni Prowincji Krakowskiej: Dwa nowe klasztory na Ukrainie

Redakcja

W ostatnich dniach października br. na Ukrainie zostały erygowane dwa nowe klasztory: w Bołszowcach w obwodzie Iwanofrankowskim (Stanisławów) i w Maćkowcach w obwodzie Chmielnickim (Kamieniecko podolska diecezja). Od tego momentu do Delegatury prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie należy pięć prawnie ustanowionych klasztorów.

Stało się to na mocy postanowienia Kapituły prowincjalnej, która odbywała się w maju tego roku w Harmęzach koło Oświęcimia w Polsce. Po zatwierdzeniu ministra generalnego o. Marko Tasca i jego rady oraz po uzyskaniu pisemnej zgody miejscowych biskupów ordynariuszów, lwowskiego abp Mieczysława Mokrzyckiego i kamieniecko podolskiego Leona Dubrawskiego OFM.

Nowe klasztory są ustanowione na mocy prawa kościelnego i zakonnego na czas nieokreślony wtedy gdy są zapewniane warunki konieczne do ich funkcjonowania i jeżeli we wspólnocie jest przynajmniej trzech braci po ślubach wieczystych. Klasztor to dom, w którym mieszka rodzina zakonna. Przełożonym klasztoru jest gwardian, który stoi na straży i animuje życie wspólnoty.

Uroczystości otwarcia klasztoru pod wezwaniem bł. Jakuba Strzemię w Bołszowcach odbyły się w niedzielę 21 października 2012 roku. Podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem o. Edwarda Kawy, delegata prowincjała na Ukrainie, został odczytany dekret ustanawiający klasztor. W czasie kazania o. Edward podziękował miejscowej wspólnocie, budowniczym i sponsorom za pracę przy podnoszeniu z gruzów dawnego klasztoru karmelitańskiego, a także poprosił przedstawicieli miejscowej władzy o pomoc w oddaniu budynku do eksploatacji.

W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele lokalnej władzy. Obok nich na uroczystości przyjechali liczni goście, między innymi bracia ze Lwowa wraz z grupą parafian, z Boryspola i Maćkowiec.

Po uroczystościach wszyscy uczestnicy spotkania udali się na odpust parafialny do Halicza. Bł. Jakub Strzemię żył na przełomie XIV i XV wieku, był franciszkaninem, gwardianem lwowskim a później arcybiskupem halickim. Bołszowce leżące ok. 10 km od Halicza należały w XIV w. do posiadłości błogosławionego. W Haliczu istniały dawniej dwa klasztory franciszkanów, w centrum miasta klasztor znalezienia Krzyża Świętego i nieco późniejszy na polach poza miastem klasztor św. Stanisława biskupa.

Erygowanie klasztoru NMP Anielskiej w Maćkowcach w województwie Chmielnickim miało miejsce tydzień później, 28 października. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył o. Edward Kawa, który na po Ewangelii odczytał dekret ministra prowincjalnego erygujący klasztor i ustanawiający pierwszym gwardianem dla wspólnoty o. Andrzeja Wanata. Na uroczystościach byli obecni goście, miedzy innymi młodzież ze Lwowa wraz z opiekunami, delegacja młodzieży z Bołszowiec i Halicza, współbracia z Kremenczuka i Boryspola.

Tytuł NMP Królowej Anielskiej miał pierwszy klasztor franciszkański i kolebka Zakonu, przy którym św. Franciszek założył Zakon Braci Mniejszych w Asyżu. Na Podolu do XIX wieku istniało pięć franciszkańskich klasztorów: w Kamieńcu Podolskim, Gródku, Barze, Komargrodzie i klasztor MNP Anielskiej w Wojkowcach.

Prawne założenie klasztorów jest jednym z etapów do utworzenia w przyszłości na Ukrainie samodzielnej struktury Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych najpierw kustodii prowincjalnej, a później prowincji zakonnej.

o. Stanisław Pękala

Za: www.zakonfranciszanow.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda