Trzebnica: Książka o ks. profesorze Antonim Kiełbasie SDS

Dnia 8 grudnia, w 132. rocznicę istnienia zgromadzenia salwatorianów, w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, miała miejsce promocja książki ks. dr. Ireneusza Kiełbasy SDS pt.: „Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010).

Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska”. Ks. Profesor Antoni Kiełbasa był bardzo związany z Trzebnicą, gdzie także mieszkał przez ponad 40 lat. Książkę współfinansowano z budżetu Gminy Trzebnica.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się: ks. Piotr Filas, prowincjał polskiej prowincji salwatorianów, ks. prof. Jerzy Madera – rektora WSD Salwatorianów w Bagnie, ks. prof. dr hab. Michał Piela z Papieskiego Wydziału Teologicznego, promotor pracy, ks. Leszek Kopiec – dyrektor Wydawnictwa Salwator, ks. Bogdan Grabowski – dziekan dekanatu trzebnickiego, ks. Jerzy Olszówka – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy, siostra Claret Król – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek, a także członkowie rodziny bohatera książki. Podczas promocji goście mogli obejrzeć wystawę prac autorstwa Katarzyny Belskiej pt. ”Profesor – wystawa malarstwa”.

Zdjęcie pochodzi ze strony miasta Trzebnicy  na której także znajduje się szerszy artykuł na temat wydarzenia.

Za: www.sds.pl.