Uroczyste wprowadzenie Braci Mniejszych do Złotoryi

Dzień 30 czerwca 2014 r. stał się historycznym momentem dla miasta Złotoryi, jak i braci mniejszych Prowincji św. Jadwigi. W tym to dniu franciszkanie po 204 latach powrócili do jednej z pierwszych swoich lokalizacji na śląskiej ziemi.

Oficjalne uroczystości objęcia nowej placówki i wprowadzenia nowego proboszcza miały miejsce w niedzielę 6.07 na mszy św. o godz. 13:00 pod przewodnictwem emerytowanego ordynariusza diecezji legnickiej bpa Stefana Cichego.

Na uroczystości zgromadzili się mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz powiatowych ze starostą p. Ryszardem Raszkiewiczem, władz miejskich z burmistrzem p. Ireneuszem Żórawskim i reprezentantów gminy z p. wójt Marią Leśną oraz duchowieństwo dekanatu złotoryjskiego na czele z ks. dziekanem Czesławem Paruchem.

o. Bogdan KoczorMsza św. rozpoczęła się od obrzędu wprowadzenia przez księdza biskupa o. Bogdana Koczora na urząd proboszcza. Kanclerz kurii legnickiej ks. Józef Lisowski odczytał dekret ustanowienia o. Bogdana proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi. Następnie nowy proboszcz otrzymał symboliczne klucze i został powitany przez członków rady parafialnej i grup działających w parafii. Ksiądz biskup poprowadził nowego duszpasterza do trzech miejsc, które zostały powierzone jego opiece. Do ambonki, które jest miejscem głoszenia Słowa Bożego, do ołtarza – miejsca sprawowania Eucharystii oraz do miejsca przewodniczenia liturgii. Te trzy miejsca wyrażają zadania, jakie czekają nowego proboszcza, który ma nauczać Lud Boży z godnie z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, oraz wiernie sprawować sakramenty.

bp Stefan CichyW homilii ksiądz biskup Stefan zaznaczył, że od teraz jest tuż nieaktualny tytuł informacyjny: „Złotoryja – klasztor, którego nie ma”. Powrót braci mniejszych staje się nową kartą dla tego miejsca. Odczytując Słowo Boże dzisiejszej liturgii odkrywamy świadectwo Chrystusowej modlitwy, wezwania do korzystania z sakramentalnego uświęcania się i dawania świadectwa. Realizacja tych trzech aspektów możemy dostrzec w życiu św. Franciszka z Asyżu i św. Jadwigi Śląskiej, postaci, które wiążą się z tym miejscem. To właśnie św. Jadwiga sprowadziła synów św. Franciszka do Złotoryi. Oni w swoim życiu realizowali wskazanie św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania, aby żyć według ducha a nie ciała. Starali się więc troszczyć o sprawy duchowe i otwierać się na działanie Bożego Ducha. Św. Franciszek pragnął niezmiennie chwalić Boga w modlitwie, co znalazło wyraz w jego Hymnie pochwały stworzeń. Jego uświęcenie, które dążyło do pełnego zjednoczenia z Bogiem, przybrało kulminacje na Alwerni w stygmatach. Dawanie świadectwa pięknie realizowało się w jego dążeniu do pokoju, które wyraża modlitwa: „Panie uczyń mnie narzędziem twojego pokoju”.

o. Ryszard MaraśPod koniec mszy św. zabrał głos Ojciec Prowincjał Alan Brzyski, który odczytał akt erygowania klasztoru w Złotoryi i obediencję współbraci przeznaczonych do nowego domu. Wyraził także wielką wdzięczność bp Stefanowi, który zaproponował właśnie Złotoryję jako nowe miejsce pracy duszpasterskiej dla braci. Było to spełnienie cichych marzeń.

Na zakończenie swoją radość z powrotu franciszkanów wyrazili przedstawiciele poszczególnych stopni władz samorządowych, życząc, aby zakonnicy ubogacali lokalną wspólnotę swoim franciszkańskim charyzmatem, szczególnie pokojem i dobrem. Przy tej okazji podziękowano także emerytowanemu proboszczowi parafii ks. Marianowi Sobczykowi, który przez 28 lat duszpasterzował w tym miejscu. Uroczystości zakończył wspólny posiłek w pomieszczeniach klasztornych.

Za: www.franciszkanie.com.