Wakacyjne wydanie Dwumiesięcznika Jasna Góra

Najnowszy numer Dwumiesięcznika Jasna Góra już w sprzedaży. Lipcowo-sierpniowe wydanie poświęcone jest tradycyjnie pielgrzymowaniu.

„Ludzkie serca, jak krople rosy na szybie, zbiera¬ją się powoli, łączą się w stróżki, strumyki, strumienie… Podobnie i pielgrzymie dusze wyglądają czasu, w którym znów będą mogły wyruszyć na pątnicze szlaki. Ze wszystkich stron Ojczyzny naszej rozmodlone, rozśpiewane potoki miłości i wiary przemierzać będą polskie drogi, aby w końcu spotkać się i połączyć w jedno morze u stóp Jasnej Góry” – napisał we wstępie nowego numeru o. Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny dwumiesięcznika.

„Niełatwa nieraz wyprawa do Matczynego Domu Maryi wymaga podjęcia trudu drogi, doświadczenia własnej słabości, niemocy, zniechęcenia. Czymże jednak są i bolące nogi, i niedospane oczy wobec radości spotkania Matki. Gdy trzeba dziękować i wielbić, gdy słońce nadziei towarzyszy nam w drodze, ale też kiedy trudno nam zebrać rozsypane cegły zburzonych ścian naszego domu, kiedy mury pękają i trzeszczą, gdy nie wiadomo, co dalej z nami, z bliskimi, z życiem, tym ziemskim i wiecznym. Gdy nieraz zostaje jedyna nadzieja w Tej, pod której obronę zawsze się uciekaliśmy – kontynuuje redaktor naczelny – I za każdym razem Ona była przy nas, jak najlepsza Matka przy swoim dziecku, najukochańszym ze wszystkich ludzi. Kolejny więc raz wzdychamy do Niej i pakujemy plecak do drogi, aby nie tylko potrzebne rzeczy, ale i nasze życie, duszę i sumienie w nim zmieścić. Bo wszystko to chcemy zanieść Matce z Jasnej Góry. I spytać, czy Jej się to podoba, porównać, czy tak nas uczyła, czy dobrze od Niej nauczyliśmy się Chrystusa, czy przyswoiliśmy najważniejsze życiowe prawdy Ewangelii”.

Wakacyjny numer otwiera kazanie Prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka wygłoszone w czasie Sumy Odpustowej 26 sierpnia 2013 r. na jasnogórskim Szczycie.

W dwumiesięczniku znajdziemy również homilię o. Alberta Oksiędzkiego, wygłoszoną w czasie wieczornej Mszy św. sprawowanej 14 sierpnia 2013 r. na Jasnej Górze oraz homilie wygłoszoną przez ks. Roberta Kaniowskiego dn. 3 maja 2014 r. w kościele parafialnym pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie.

W numerze znajdziemy również: artykuł o. Marcina Minczyńskiego pt. ‘Przez Maryję do Jezusa’, dotyczący 30-lecia reaktywacji działalności Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze; artykuł o. Zachariasza Jabłońskiego pt. ‘Sanktuaria maryjne w przestrzeni Europy’, a także wywiad z Floribrth Mora Diaz, która w dniu beatyfikacji Jana Pawła II została cudownie uzdrowiona przez wstawiennictwo polskiego Papieża z tętniaka mózgu.

W najnowszym numerze umieszczono tekst Deklaracji Wiary, jaką 25 maja br. złożyli na Jasnej Górze katoliccy lekarze i studenci medycyny podczas 90. Pielgrzymki Służby Zdrowia.

Dwumiesięcznik tradycyjnie zamykają kronikarskie zapisy wydarzeń w jasnogórskim sanktuarium. W numerze znajduje się skrót wydarzeń z marca i kwietnia 2014 r. w opracowaniu o. Stanisława Tomonia.

Numer 4. Dwumiesięcznika „Jasna Góra” jest do nabycia na terenie sanktuarium jasnogórskiego. Redakcja prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Adres redakcji:
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

adres internetowy:
e-mail: [email protected]
www.miesiecznik.jasnagora.pl

Zapraszamy do lektury!

Spis treści:
s. 4 – J. Kowalczyk: Nasza wspólna sprawa, której na imię Ojczyzna
s. 9 – P. Michalik: Apel Jasnogórski
s. 10 – A. Oksiedzki: Błogosławieni z Wniebowziętą
s. 12 – R. Kaniowski: Chwała Jasnogórskiej Maryi w Mrągowie
s. 14 – M. Minczyński: „Przez Maryję do Jezusa”
s. 16 – Świadectwa jasnogórskie: Uratowały mnie awie Matki
s. 17 – Zapraszamy na Jasną Górę
s. 18 – Z. Jabłoński: Sanktuaria maryjne w przestrzeni Europy
s. 23 – Jan Paweł II w darze Jasnogórskiej Pani
s. 24 – Ż. Bilska: Na górze przemienienia
s. 26 – Benedykt XVI: Modlitwa za babcię i dziadka
s. 28 – M. Minczyński: I listów do Redakcji
s. 30 – W. Bogaczewicz-Bieda: Modlitwa Muzyki
s. 31 – Zawierzenie Maryi wotami znaczone
s. 32 – K. Moniecki: Jasnogórski Apostolat Różańcowy
s. 34 – Program nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji warszawskiej
s. 35 – SKARBY JASNEJ GÓRY (33.). Tzw. krzyż konfederatów barskich ofiarowany przez Kazimierza Pułaskiego
s. 36 – E. Rakoczy: Złoty Jubileusz Kadrówki (1914-2014)
s. 39 – Deklaracja wiary lekarzy polskich
s. 41 – F. Mora Diaz, R. Jasiulewicz: Zawsze dostaję więcej, niż proszę
s. 43 – Kronika Jasnej Góry roku 2014
s. 50 – Posługa duszpasterska na Jasnej Górze

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.