Wspomnienie bł. Mikołaja Czarneckiego, biskupa i jego towarzyszy męczenników

W kalendarzu własnym Zgromadzenia Redemptorystów 28 czerwca przypada wspomnienie bł. Mikołaja Czarneckiego, biskupa i jego towarzyszy męczenników z Ukrainy.

W poczet błogosławionych zaliczył ich Jan Paweł II dnia 27 czerwca 2001 roku, podczas pielgrzymki apostolskiej na Ukrainę, razem z dwudziestoma czterema innymi męczennikami Kościoła greckokatolickiego.

Za: www.redemptor.pl.