XIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Dnia 28 kwietnia br. w Domu generalnym w Podkowie Leśnej, pod hasłem: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,5) rozpoczęła się XIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Otwarcie Kapituły poprzedził dzień skupienia (27 kwietnia br.), któremu przewodniczył ks. Henryk Kuman, saletyn.

Celem kapituły, w myśl Konstytucji  jest: strzeżenie dziedzictwa Zgromadzenia, troska o odnowę życia oraz dokonanie wyboru Przełożonej generalnej i radnych generalnych, jak również załatwienie ważniejszych spraw Zgromadzenia.

30 kwietnia br. podczas III sesji Kapituła dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej, którą została m. Lucyna Łucja Lubińska, urodzona 24 września 1967 r. w Kłajpedce.

W tym samym dniu dokonano wyboru Radnych generalnych, którymi zostały:

I Radna generalna, wikaria generalna: s. Patrycja Szatkiewicz

II Radna generalna: s. Beniamina Karwowska

III Radna generalna: Teresa Kalska

IV Radna generalna: s. Dawida Prusińska

W XIII Kapitule Generalnej bierze udział 19 sióstr: 8 z urzędu i 11 z wyboru.

Za: s. Dawida Prusińska