XV sesja kolbiańska już za nami

www.isf.edu.pl9 stycznia 2016 roku w auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się po raz piętnasty Sesja kolbiańska, którą tradycyjnie zorganizował Instytut Studiów Franciszkańskich wraz z WSD Franciszkanów.

Tegoroczny temat spotkania związany był z rozpoczętym 8 grudnia w Kościele katolickim Jubileuszem Roku Miłosierdzia. Podczas sesji zatytułowanej „Święty Maksymilian – człowiek miłosierdzia” zaproszeni prelegenci wygłosili referaty poświęcone różnym aspektom miłosierdzia zarówno w życiu świętego Maksymiliana, jak i w tradycji Kościoła.

Sesję rozpoczął, witając zgromadzonych słuchaczy, o. dr Andrzej Zając OFMConv, rektor franciszkańskiego seminarium i dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich. W związku z tym, iż ideą cyklu sesji kolbiańskich jest nie tylko przywołanie samej postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, ale także ukazanie jego osoby i dzieła w świetle bieżących wydarzeń, organizatorzy każdego roku starają się wiązać zagadnienia kolbiańskie z tym, co aktualnie dzieje się w Kościele. Dlatego i tym razem, wybierając za motyw przewodni miłosierdzie, tematem wiodącym w spotkaniu był nadzwyczajny jubileusz ogłoszony na ten rok przez papieża Franciszka.

Pierwszy prelegent, o. dr Andrzej Prugar OFMConv, przybliżył treść bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus”, napisanej specjalnie na wyjątkowy czas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Swoje wystąpienie oparł na czterech punktach: wyjaśnił najpierw czym jest bulla, następnie odpowiedział na pytanie dlaczego właśnie teraz obchodzimy rok jubileuszowy w Kościele katolickim, przedstawił wątki treściowe bulli oraz wyodrębnił wyzwania, jakie stawia przed nami papież Franciszek w związku z Rokiem Miłosierdzia.

Historyk, dr Maksymilian Kuśka, opowiedział o dziełach miłosierdzia w życiu Maksymiliana Marii Kolbego, rozpoczynając swój wykład od przedstawienia genezy uczynków miłosierdzia u początków chrześcijaństwa i ewolucji tego pojęcia w historii Kościoła katolickiego.

Po tym wystąpieniu prowadzący sesję, o. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv, wikariusz krakowskiego klasztoru i wykładowca zarówno w WSD Franciszkanów jak i w Instytucie Studiów Franciszkańskich, zaprosił zebranych na przerwę kawową, podczas której podejmowane wcześniej tematy były kontynuowane w mniejszych grupach.

Po przerwie, biblista, dr Marcin Majewski, omówił zagadnienia dotyczące Jubileuszu Miłosierdzia w tradycji biblijnej podkreślając, iż czas jaki stanowi rok jubileuszowy pełni rolę przypomnienia o rzeczywistości, w jakiej chrześcijanie żyją nieustannie, odtworzenia pierwotnego porządku świata. Tak, jak niedzielna Eucharystia jest przypomnieniem tego, czego dokonał Jezus – Jego ofiary i zmartwychwstania, tego, że nieustannie trwamy w rzeczywistości zmartwychwstania, tak rok jubileuszowy jest przypomnieniem tego, że dzięki przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, żyjemy ciągle w stanie łaski.

Drugą część sesji stanowiła dyskusja panelowa, w której zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania związane z miłosierdziem w osobistym doświadczeniu: czym jest miłosierdzie, jakie znaczenie ma prawda, że Bóg jest miłosierny oraz w jaki sposób miłosierdzie wyraża się w codziennym życiu.  Swoimi refleksjami podzielili się: Urszula Podlecka, żona, mama siódemki dzieci, tercjarka franciszkańska; o. Stanisław Mazgaj OFM, wikariusz prowincji, zakonnik, kapłan, wykładowca; br. Krzysztof Jackiewicz OFMConv, diakon, zakonnik.

Sesja, na którą przybyli słuchacze z różnych stron Polski, zakończyła się o godz. 12.00 wspólną Eucharystią w Bazylice Franciszkanów pod przewodnictwem wikariusza prowincji, o. Piotra Stanisławczyka OFMConv.

Za: www.isf.edu.pl.