XXVIII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2013

Uroczyste otwarcie XIX Targów Wydawców Katolickich otworzyło jednocześnie XXVIII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2013!

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie i Targów, i Festiwalu –  obecni byli m.in. ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser – Ordynariusz Warszawsko-Praski, ksiądz biskup Wojciech Polak – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Hanna Suchocka, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Watykańskiej oraz ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz dyrektor Targów Wydawców Katolickich. Katolickie Stowarzyszenie Filmowe reprezentowali jego prezes –  Danuta Stachyra oraz oraz jej zastępca –  Zygmunt Gutowski.

W tym roku na Festiwal nadesłano 158 filmów i programów telewizyjnych, 42 programy radiowe i 20 programów multimedialnych z 13 krajów: Białorusi, Hiszpanii, Indonezji, Indii, Izraela, Filipin, Łotwy, Madagaskaru, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Na Festiwalu ocenianie będą również parafialne strony internetowe, nadające Msze św. na żywo.

Nadesłane filmy, programy radiowe i multimedialne oraz strony internetowe oceniało będzie jury w składzie:

  • Paweł Woldan, reżyser filmowy, przewodniczący Jury,
  • Antoni Zięba, wydawca, wiceprzewodniczący Jury,
  • o. Jacek Staszewski – Klasztor Niepokalanów, dyrektor Festiwalu,
  • Krystyna Młoduchowska – Dziob, psycholog,
  • Eugeniusz Jachym, aktor, reżyser filmowy,
  • Andrzej Maywald, dziennikarz,
  • Elżbieta Cieślik, dziennikarz,
  • Jurij Gorulow, reżyser filmowy, Białoruś.

Podczas otwarcia Festiwalu ogłoszone zostały Nagrody im. Juliana Kulentego „Media w służbie Ewangelii” 2013. W kategorii mediów zagranicznych – nagrodę otrzymało Radio Watykańskie – za wieloletnie nadawanie drogą radiową i internetową audycji w kilkudziesięciu językach świata. Nagroda w kategorii mediów krajowych powędrowała do redakcji Gazety Polskiej – za promocję wartości chrześcijańskich m.in. poprzez dołączane do tygodnika płyty DVD oraz redagowane przez niego dodatki o Egzorcystach i Ojcu Pio.

Uroczyste zakończenie, rozdanie nagród i projekcje nagrodzonych filmów odbędą się w Niepokalanowie w sobotę 11 maja 2013 r. od godz. 10.00.

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów organizowany jest przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

Za: Malwina Szymańska