Z Bogiem na krakowski Rynek

Każdego miesiąca, od niemal roku, w jezuickim kościele św. Barbary przy Placu mariackim, spotykamy się na Eucharystii, by prosić Boga w intencji mężczyzn. Zawiązujemy wspólnotę ludzi, którzy chcą Go prosić o dar męskości dla siebie i innych.

Nie tworzymy żadnej formalnej grupy duszpasterskiej, większość z nas jest uczestnikami innych duszpasterstw.

Dlaczego taka Msza?

„Msza w intencji mężczyzn” to stały, comiesięczny element projektu Banita – strony na Facebook’u gromadzącej już ponad 15 tysięczną społeczność osób, które w zdecydowanej większości mogą powiedzieć, że są mężczyznami, są w Kościele i myślą inaczej.

Właśnie jako mężczyźni wierzący w Boga mamy świadomość, że to co nazywamy męskością jest wypadkową naszej natury, naszego wkładu czy decyzji, ale także współpracy z Bogiem, od którego prawdziwej (odpowiedzialnej i twórczej) męskości chcemy się uczyć. To kim jesteśmy, co robimy, co posiadamy konfrontujemy z Jego wizją na nasze życie. Stąd pomysł, by czynić to podczas Mszy Świętej.

Spotykamy się w kościele św. Barbary na Małym Rynku w Krakowie. Modlitwa gromadzi od 50 do 100 uczestników, a ich liczba z miesiąca na miesiąc rośnie. Na Eucharystii obecne są także kobiety, które modlą się za swoich mężczyzn. Po każdej Mszy robimy jeszcze „coś więcej”. Czasem jest to modlitwa na plantach, czasem w kościele, a czasem różaniec.

Z Bogiem Wcielonym przez krakowski Rynek

Tym razem z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, podczas którego chrześcijanie cieszą się z Wcielania Bożego Syna, chcemy zaprosić, we współpracy z projektem Chrystus w Starym Mieście, do przejścia wokół Rynku krakowskiego wraz z Bogiem Wcielonym – obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Naszym pragnieniem jest, by choć przez moment Ciało Boga było obecne wśród uczestników kiermaszu świątecznego, turystów i mieszkańców Krakowa. Będzie to symbol tego, co dokonało się 2000 lat temu w Ziemi Świętej.

Zapraszamy serdecznie 19 grudnia do kościoła św. Barbary, przy Placu Mariackim na godz. 20:00. Wtedy rozpocznie się Msza w intencji mężczyzn, a później przejście do kościoła Mariackiego, by stamtąd wyjść w procesji na krakowski Rynek.

Organizatorem przejścia z Bogiem Wcielonym jest jezuita, o. Grzegorz Kramer SJ, który także współtworzy społeczność Banity.

Szczegółowe informacje dostępne po adresem: http://facebook.com/banitazwyboru.

Krzysztof Kołacz

Za: www.jezuici.pl.