Home Wiadomości Zakon Braci Mniejszych: Kapituła Prowincjalna Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Zakon Braci Mniejszych: Kapituła Prowincjalna Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Redakcja

W dniach od 12 do 16 maja 2014 r., w budynku naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach, odbyła się Kapituła Prowincjalna, której tematem przewodnim stały się słowa św. Piusa X, jednego z Patronów naszej Prowincji: „Odnowić wszystko w Chrystusie”.

Obradom przewodniczył br. Rufin Maryjka OFM, Minister Prowincjalny i Prezes Kapituły. Uczestniczyło w nich z kraju i z zagranicy 42 Braci deputowanych oraz 4 zaproszonych gości. Poszczególne Sesje Plenarne prowadzili wybrani przez Kapitułę moderatorzy: br. Wacław Michalczyk OFM, br. Nikodem Gdyk OFM i br. Alojzy Warot OFM.

Obrady Kapituły rozpoczęła w kościele parafialnym uroczysta Msza św. o Duchu Świętym, której przewodniczył i wygłosił słowo br. Rufin Maryjka OFM. Główną intencją Eucharystii była odnowa w Chrystusie naszej Wspólnoty Prowincjalnej.

Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się przedstawieniem programu Kapituły i odczytaniem listu Ministra Generalnego do Braci Kapitulnych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. Przegłosowany został też Regulamin Kapituły. Uczestnicy Kapituły zostali również wprowadzeni do refleksji nad listem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Radujcie się”. W godzinach popołudniowych odbyła się II Sesja Plenarna. Bracia Kapitulni pracowali w grupach nad tymi dwoma dokumentami. Następnie wzięli udział w nabożeństwie majowym i nieszporach.

Drugi dzień obrad Bracia Kapitulni rozpoczęli Liturgią Godzin w kaplicy seminaryjnej. Potem odbyły się dwie kolejne Sesje Plenarne poświęcone sprawozdaniom. W sesji przedpołudniowej zostało przedstawione sprawozdanie Ministra Prowincjalnego o stanie Prowincji, w oparciu o przeprowadzoną wizytację kanoniczną oraz sprawozdanie ekonoma Prowincji na temat podjętych inwestycji i stanu ekonomicznego Prowincji. W sesji popołudniowej przedstawiono kolejno sprawozdania: sekretarza ds. Formacji i Studiów oraz Braci odpowiedzialnych za pion formacyjny, a także sekretarza ds. Ewangelizacji i Misji. Po poszczególnych blokach w dyskusji głos zabierało wielu Braci zatroskanych o dobro Prowincji. W tym dniu Bracia Kapitulni uczestniczyli w Eucharystii wspólnie z wiernymi tutejszej parafii. Mszy św. z formularza o św. Antonim z Padwy przewodniczył br. Teodor Knapczyk OFM, sekretarz ds. Ewangelizacji i Misji.

Św. Maciej Apostoł był patronem trzeciego dnia, w którym odbyła się sesja wyborcza. Po porannej Eucharystii, której przewodniczył br. Alojzy Warot OFM, sekretarz ds. Formacji i Studiów, kontynuowano relacjonowanie kolejnych sprawozdań: Komisarza Ziemi Świętej, koordynatora SPNS, dyrektora biblioteki i postulatora spraw kanonizacyjnych. Swoim doświadczeniem podzielili się Bracia pracujący w Italii i Maroko.

Popołudniowa sesja plenarna (wyborcza) rozpoczęła się modlitwą w kaplicy seminaryjnej, po której uprawnieni do głosowania przeszli do auli, gdzie dokonano wyboru nowego Definitorium. Na najbliższe trzechlecie na Definitorów Prowincji zostali wybrani: br. Jacek Koman OFM, br. Teodor Knapczyk OFM, br. Alojzy Warot OFM, br. Andrzej Duk OFM i br. Krzysztof Bobak OFM.

Po zakończonych wyborach nowi Definitorzy złożyli przysięgę i zostali wprowadzeni w urząd przez Prezesa Kapituły.

Patronem czwartego dnia obrad Kapituły był św. Franciszek z Asyżu. Porannej Mszy św. przewodniczył br. Jacek Biegajło OFM, gwardian i kustosz Sanktuarium w Wieliczce. VII sesja plenarna poświęcona była pracy w komisjach kapitulnych. Na jej zakończenie przedstawione zostały sprawozdania z tych prac, a następnie zostały one przedyskutowane. W kolejnej Sesji Plenarnej dyskutowano nad istotnymi dla naszej Prowincji perspektywami rozwoju i problemami, z jakimi boryka się nasza Wspólnota Prowincjalna. Wspólnie poszukiwano sposobu ich rozwiązań. Poddano również propozycje uchwał Kapituły.

Patronką ostatniego dnia Kapituły była Matka Boża Anielska. Mszy św. przewodniczył br. Jacek Koman OFM, najstarszy z wybranych Definitorów.

Ostatnia, IX sesja plenarna była poświęcona głosowaniom nad uchwałami Kapituły. Nasze braterskie spotkanie zakończyło się odnowieniem naszej profesji zakonnej, błogosławieństwem i rozesłaniem.

Była to pierwsza część Kapituły Prowincjalnej. Druga część, poświęcona nowym Statutom Prowincji, planowana jest w dniach 8 – 13 września br.

Za: www.ofm.krakow.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda