Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich

Redakcja

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 18 października 1990 AAS 82 (1990), 1045-1363 Fragmenty Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, mówiące o życiu konsekrowanym. Za: […]